Dzień: 2021-02-02

Tarczy starczy?

Zostaliście objęci tarczą antykryzysową nr 5.0. Pierwsza wpłata do końca miesiąca. W ramach najnowszej tarczy,…