Dzień: 2022-05-11

Chciejstwo

To urocze określenie wymyślone przez Melchiora Wańkowicza. Chcemy, żeby coś było takie jak sobie pięknie wyobrażamy, co nie oznacza, że takie…

Put i Glap

Politycy wykazują się niepoślednimi talentami w dziedzinie słowotwórstwa. Obóz rządzący ma tu spore osiągnięcia. Ostatnio wymyślił, że to co nam zżera…