Redakcja

Nie ma wolności bez wolnych mediów!

Przez świat przetacza się fala faszyzmu, rasizmu, populizmu, ksenofobii, nietolerancji i autorytaryzmu. Tam, gdzie zwycięża, narasta przemoc, pogarda, bezprawie i nienawiść. Również Polska stała się miejscem wrogim i niebezpiecznym dla każdego, kto nie popiera władzy, okazuje niezadowolenie z jej rządów, nie odpowiada lansowanemu przez nią wyobrażeniu Polaka, katolika, patrioty.

Wycinanki Prasowe #01

Agnieszka Wiśniewska, redaktorka naczelna „Krytyki Politycznej” oraz redaktor Jacek Rakowiecki polecają życzliwie, co trzeba i warto przeczytać w tym tygodniu, a czego nie trzeba i nie warto