Paweł Wrabec

Uchybienie przez nieleżenie

Rozprawa sędzi Moniki Frąckowiak miała odbyć się w miniony piątek przed Sądem Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Ale nie można było podczas niej niczego ustalić, ponieważ zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Michał Lasota nie potrafił wyjaśnić, dlaczego nie dysponuje pismami z wyjaśnieniami, jakie złożyła oskarżana o uchybienie godności urzędu.