Blog

Obywatel przed sądem

Dostępnych jest już ponad 100 orzeczeń sędziów zajmujących się rozstrzyganiem wniosków o ukaranie osób protestujących w latach 2015-2019

Białoruś dwa tygodnie przed wyborami

Komisja wyborcza w Bobrujsku skreśliła z listy kandydatów Arsenia Czyhira za przemówienie, które nagrał na potrzeby kampanii wyborczej, i to jeszcze zanim zdołał je wyemitować jako materiał wyborczy w mediach państwowych

Wycinanki Prasowe #07

Agnieszka Wiśniewska, redaktorka naczelna „Krytyki Politycznej”, i redaktor Jacek Rakowiecki polecają życzliwie, co trzeba i warto przeczytać,…