Publicystyka

Wadliwe państwo

Mamy w Polsce ewidentne naruszenia praworządności, godności człowieka, dobra wspólnego, wolnych wyborów, trójpodziału władzy. Nie można uznać, że wyłonieni w wyborach przedstawiciele mają pełną demokratyczną legitymację do sprawowania władzy w ramach tego niedemokratycznego systemu. Cały porządek prawno-państwowy staje się wadliwy

Ani triumf, ani zgon?

Jeśli pozostaniemy przy tym samym stoliku i tej samej grze planszowej na nim położonej, to położymy też następne wybory

Jeszcze demokracja nie zginęła…

Wkrótce okazało się, że konstytucja weimarska jest całkowicie bezbronna wobec jednego z populistycznych ruchów, który zdobył władzę w wyniku demokratycznych wyborów i dysponując niewielką większością głosów, błyskawicznie, za pomocą pozornie legalnych trików, zamienił idealną demokrację w idealną faszystowską dyktaturę

Samotne społeczeństwo obywatelskie

Te wybory i naszą przyszłość mogą uratować kandydatki i kandydaci obywatelscy. Kandydują dla spraw, w które wierzą, że są bezwzględnie potrzebne do rozwiązania, żeby polska przyszłość jawiła się w jaśniejszych barwach.

Sekcja zwłok pisowskiej propagandy

Na dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie ODF i jej pełnomocnicy przedstawili listę pozwanych za szerzenie kłamstw pisowskich mediów, dziennikarzy i polityków oraz innych osób, które naruszają dobra osobiste Ludmiły Kozłowskiej, Bartosza Kramka i samej Fundacji.

„Terapie” ocalone

Mam 13 lat i wilgotne elektrody przyklejone do jąder. Jestem gejem i zaraz popłynie tamtędy prąd, żeby mnie „uleczyć”. Mój terapeuta wyświetla rzutnikiem zdjęcia kobiet. Mój mózg ma pamiętać, że widok kobiet jest dobry. Następny obraz. Zdjęcie mężczyzny. W tym momencie do moich jąder dopływa prąd, powodując szok i wbija go piorunem w mózg.

Odpowiedź na „List prezydentów”

Dlaczego przedstawiamy Państwu te trzy listy jednocześnie, czego nie uczyniło żadne inne medium? Bo bez znajomości treści ich wszystkich trudno wyrobić sobie zdanie w opisywanej, ważkiej dla nas wszystkich sprawie, a właśnie pomoc w tym, poprzez dostęp do wszystkich informacji na konkretny temat, jest w naszej opinii jednym z podstawowych obowiązków obywatelskich mediów publicznych.