Henryk Wujec nie żyje


Dzisiaj na ranem zmarł Henryk Wujec, legendarny działacz opozycji antykomunistycznej

Henryk Wujec urodził się w 1940 roku. Latem 1976 zaangażował się w pomoc robotnikom z Ursusa, represjonowanym za udział w wydarzeniach czerwca 1976. W latach 1976–1977 był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, w maju 1977 uczestniczył w głodówce w kościele św. Marcina w Warszawie.

Zasiadał we władzach NSZZ „Solidarność”, był jednym z założycieli Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, organizował, redagował opozycyjne pismo „Robotnik”.

Wielokrotnie zatrzymywany. W stanie wojennym był internowany w ośrodku odosobnienia na Białołęce. Po jego opuszczeniu, we wrześniu 1982 roku, został aresztowany pod zarzutem próby obalenia ustroju PRL. Zwolniony w sierpniu 1984 roku na mocy amnestii. Ponownie aresztowany i zwolniony dzięki amnestii w 1986 roku. 


Legendarne zdjęcie internowanych w Białołęce. Wśród pięciu wspaniałych był Henryk Wujec, fot. Jan Krzysztof Kelus / Fotonova

Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Był posłem m.in. Unii Demokratycznej i Unii Wolności, był też wiceministerem rolnictwa, a w latach 2010–2015 doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. społecznych.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Głosy w dyskusji

Wybory najpóźniej za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Znaczenie „partyjnego programu”

Wygrane kampanie PiSu w praktyce uruchamiały spontaniczne działania oddolne (by użyć ukochanego słowa z czasów „Solidarności”) nie tylko działaczy partyjnych, ale bardziej zaangażowanych wyborców PiSu. Program najwyraźniej do nich przemawiał i zostawiał miejsce na włączenie się w akcję za własną partią.

Czytaj »