Obywatele RP: – Dołącz do nas w Hajnówce

W niedzielę 23 lutego ulicami Hajnówki już po raz piąty będą maszerować skrajni nacjonaliści. Nie bądź obojętny! Dołącz do nas, by złożyć hołd zamordowanym przez oddziały Burego ofiarom i by zaprotestować przeciwko temu marszowi – apelują Obywatele RP

W czwartek w Warszawie, przed pomnikiem Powstania Warszawskiego zorganizowali w tej sprawie konferencję prasową, podczas której odczytali swój apel:

„Stoimy tu, gdzie obok przebiega granica muru getta warszawskiego, przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. To są̨ miejsca symboliczne dla Polski — były bowiem znakiem oporu polskich obywateli wobec zbrodniczego, totalitarnego nacjonalizmu

Wirus nacjonalizmu, wytępienia „innych” odradza się̨ w dzisiejszej Polsce. Symbolem jego staje się̨ Hajnówka. Od czterech lat Ruch Obywatele RP protestuje przeciwko manifestowanemu tam kultowi sprawców nacjonalistycznych mordów. Z każdym rokiem widzimy tam eskalację retoryki — organizatorzy tegorocznego Marszu Żołnierzy Wyklętych już̇ publicznie mówią̨ o „obaleniu bastionu komuny w Polsce”, a „komuną” w tym apelu są̨ obywatele Polski o pochodzeniu „rusińskim”, co jawnie łamie polskie prawo. Zawiadomiliśmy o tym prokuraturę̨.

Od 4 lat stajemy na drodze nacjonalizmu w Hajnówce i totalitaryzmu w Polsce. Nie jeździmy tam tylko po to, by bronić́ naszych współobywateli wyznania prawosławnego czy dlatego, że „Bury nie jest bohaterem”. Bury stał się bohaterem wtedy, kiedy w Hajnówce przestało funkcjonować państwo polskie. Role się̨ odwróciły — to zwolennicy totalitarnej ideologii cieszą̨ się̨ wolnością̨ głoszenia nienawistnych haseł, a ci, którzy przeciwko temu protestują̨, są̨ obwiniani i stają przed wymiarem sprawiedliwości.


W Hajnówce nie rozwiązuje się̨ siejącego nienawiść́ marszu. Policja zamyka oczy na sprzeczną z prawem symbolikę̨ i hasła, a wobec naszego, pokojowego zgromadzenia stosuje przemoc. Przedstawiciele rządu pochwalają̨ przesłanie marszu, a Prezydent zamierzał osobiście objąć́ marsz patronatem. Nigdy jednak nie przyjechał tu, żeby uczcić́ pamięć́ ofiar „Burego”.

Państwo polskie zbiera jeszcze podatki i nakłada mandaty, przestało jednak funkcjonować tam, gdzie urealniło się̨ zagrożenie dla samej istoty demokratycznej Polski — przestało istnieć́ poczucie politycznej wspólnoty, instytucje państwa. Pozostaliśmy tylko my, obywatelki i obywatele, w tym mieszkańcy Hajnówki, protestujący przeciwko marszowi. Nasze prawo do protestu rok rocznie jest łamane przez policję, słyszymy zarzuty o „przeszkadzaniu w niezakazanym zgromadzeniu”, i długie miesiące czekamy na wyroki uniewinniające sądu.

To dlatego stajemy tu przed jedyną funkcjonującą — póki co — instytucją państwa polskiego. Jeśli Hajnówka staje się̨ symbolem braku państwa polskiego, to Sąd Najwyższy jest symbolem, że da się̨ przywrócić́ jego funkcjonowanie.

Jako Obywatele RP, od kilku lat apelujemy o program odnowy Polski. Marionetkowy nominat PiSu jest w stanie wygrać́ w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Pokonać́ go może nie kandydat partyjny czy nawet obywatelski — to musi być́ prezydent odnowy wspólnego państwa polskiego. Program tej prezydentury musi zrodzić́ się̨ w prawdziwie społecznej debacie, a nie w partyjnej grze kandydatów. To ciągle jest to zrobienia.

Myślmy. Słuchajmy. Nie bądźmy obojętni.

Obywatele RP

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Głosy w dyskusji

Wybory już za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Znaczenie „partyjnego programu”

Wygrane kampanie PiSu w praktyce uruchamiały spontaniczne działania oddolne (by użyć ukochanego słowa z czasów „Solidarności”) nie tylko działaczy partyjnych, ale bardziej zaangażowanych wyborców PiSu. Program najwyraźniej do nich przemawiał i zostawiał miejsce na włączenie się w akcję za własną partią.

Czytaj »