Obywatele RP: – Dołącz do nas w Hajnówce

W niedzielę 23 lutego ulicami Hajnówki już po raz piąty będą maszerować skrajni nacjonaliści. Nie bądź obojętny! Dołącz do nas, by złożyć hołd zamordowanym przez oddziały Burego ofiarom i by zaprotestować przeciwko temu marszowi – apelują Obywatele RP

W czwartek w Warszawie, przed pomnikiem Powstania Warszawskiego zorganizowali w tej sprawie konferencję prasową, podczas której odczytali swój apel:

„Stoimy tu, gdzie obok przebiega granica muru getta warszawskiego, przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. To są̨ miejsca symboliczne dla Polski — były bowiem znakiem oporu polskich obywateli wobec zbrodniczego, totalitarnego nacjonalizmu

Wirus nacjonalizmu, wytępienia „innych” odradza się̨ w dzisiejszej Polsce. Symbolem jego staje się̨ Hajnówka. Od czterech lat Ruch Obywatele RP protestuje przeciwko manifestowanemu tam kultowi sprawców nacjonalistycznych mordów. Z każdym rokiem widzimy tam eskalację retoryki — organizatorzy tegorocznego Marszu Żołnierzy Wyklętych już̇ publicznie mówią̨ o „obaleniu bastionu komuny w Polsce”, a „komuną” w tym apelu są̨ obywatele Polski o pochodzeniu „rusińskim”, co jawnie łamie polskie prawo. Zawiadomiliśmy o tym prokuraturę̨.

Od 4 lat stajemy na drodze nacjonalizmu w Hajnówce i totalitaryzmu w Polsce. Nie jeździmy tam tylko po to, by bronić́ naszych współobywateli wyznania prawosławnego czy dlatego, że „Bury nie jest bohaterem”. Bury stał się bohaterem wtedy, kiedy w Hajnówce przestało funkcjonować państwo polskie. Role się̨ odwróciły — to zwolennicy totalitarnej ideologii cieszą̨ się̨ wolnością̨ głoszenia nienawistnych haseł, a ci, którzy przeciwko temu protestują̨, są̨ obwiniani i stają przed wymiarem sprawiedliwości.


W Hajnówce nie rozwiązuje się̨ siejącego nienawiść́ marszu. Policja zamyka oczy na sprzeczną z prawem symbolikę̨ i hasła, a wobec naszego, pokojowego zgromadzenia stosuje przemoc. Przedstawiciele rządu pochwalają̨ przesłanie marszu, a Prezydent zamierzał osobiście objąć́ marsz patronatem. Nigdy jednak nie przyjechał tu, żeby uczcić́ pamięć́ ofiar „Burego”.

Państwo polskie zbiera jeszcze podatki i nakłada mandaty, przestało jednak funkcjonować tam, gdzie urealniło się̨ zagrożenie dla samej istoty demokratycznej Polski — przestało istnieć́ poczucie politycznej wspólnoty, instytucje państwa. Pozostaliśmy tylko my, obywatelki i obywatele, w tym mieszkańcy Hajnówki, protestujący przeciwko marszowi. Nasze prawo do protestu rok rocznie jest łamane przez policję, słyszymy zarzuty o „przeszkadzaniu w niezakazanym zgromadzeniu”, i długie miesiące czekamy na wyroki uniewinniające sądu.

To dlatego stajemy tu przed jedyną funkcjonującą — póki co — instytucją państwa polskiego. Jeśli Hajnówka staje się̨ symbolem braku państwa polskiego, to Sąd Najwyższy jest symbolem, że da się̨ przywrócić́ jego funkcjonowanie.

Jako Obywatele RP, od kilku lat apelujemy o program odnowy Polski. Marionetkowy nominat PiSu jest w stanie wygrać́ w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Pokonać́ go może nie kandydat partyjny czy nawet obywatelski — to musi być́ prezydent odnowy wspólnego państwa polskiego. Program tej prezydentury musi zrodzić́ się̨ w prawdziwie społecznej debacie, a nie w partyjnej grze kandydatów. To ciągle jest to zrobienia.

Myślmy. Słuchajmy. Nie bądźmy obojętni.

Obywatele RP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Głosy w dyskusji

Wybory najpóźniej za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Znaczenie „partyjnego programu”

Wygrane kampanie PiSu w praktyce uruchamiały spontaniczne działania oddolne (by użyć ukochanego słowa z czasów „Solidarności”) nie tylko działaczy partyjnych, ale bardziej zaangażowanych wyborców PiSu. Program najwyraźniej do nich przemawiał i zostawiał miejsce na włączenie się w akcję za własną partią.

Czytaj »