Wokanda: prawo i co prawo znaczy?

Widziane z wnętrza sądowej sali prawo przestaje być abstrakcją. Kiedy służy obronie praw jednostki, staje się potrzebne jak powietrze do oddychania. Wiele jeszcze trzeba zrobić, by prawo stało się takim fundamentem ustroju, który potrafi podtrzymać demokrację. Będzie tak wówczas, gdy każda i każdy z nas będzie mógł przed sądem dochodzić nie tylko praw "politycznych", ale również "zwykłych" - w szkole, w szpitalu, w urzędzie.

Media są ważne

Nie ma "nielegalnych demonstracji". Nie ma "przepychanek z policją". Tych i wielu innych rzeczy nie wiedzą dzisiejsze media. Pomóż nam budować takie, z których opinia kształtuje "kulturę prawną". Niech się dzięki nim znajdzie odważny sędzia - obok tych bohatersko orzekających w sprawach politycznych - który zdecyduje o adopcji przez parę jednopłciową. Niech się znajdzie taki, który uzna, że ustrój polskiej szkoły skrajnie narusza konstytucyjną wolność zarówno nauczania jak indywidualnego rozwoju. Niech normą stanie się finansowa odpowiedzialność państwa za naruszenia prawa do zdrowia przez zatrute powietrze, do ochrony zdrowia przez zrujnowane szpitale. Media kształtują kulturę prawną. O ile same ją mają.
Wesprzyj nas

Wokanda: prawo i co prawo znaczy?

Obywatele RP składają zawiadomienie do prokuratury

Jedenastu Obywateli RP złożyło do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokurator Edytę Dudzińską

Edyta Dudzińska, wiceszefowa Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, bez przeprowadzenia żadnych czynności, umorzyła 23 kwietnia śledztwo, jakie tego dnia wszczęła podległa jej prokurator Ewa Wrzosek. Śledztwo (trwało tylko trzy godziny) dotyczyło sprawdzenia, czy wybory prezydenckie w czasie pandemii koronawirusa nie stwarzają zagrożenia epidemiologicznego. 

– Naszym zdaniem prokurator Dudzińska mogła dopuścić się przestępstwa umarzając to śledztwo – twierdzą Obywatele RP (chodzi o art. 165 §1 lub 2 kodeksu karnego — sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób).


PRZECZYTAJ TAKŻE: Obywatele RP. Wyślij zażalenie na umorzenie śledztwa prokurator Wrzosek


Obywatele RP w zawiadomieniu do prokuratury wskazują również, że prokurator Dudzińska wydając postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego, działała na szkodę interesu prywatnego pokrzywdzonych (chodzi o art. 231 §1 Kodeksu karnego — niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego).


W uzasadnieniu zawiadomienia piszą:

„Umorzenie postępowania przygotowawczego uzasadnione tym, że „ostateczny termin wyborów jest nieznany i jest jeszcze przedmiotem prac parlamentu” rażąco narusza obowiązujące prawo, albowiem po wszczęciu postępowania i przejęciu sprawy zaś przed wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania nie dopełniono ustawowych obowiązków:

  • prowadzenia postępowania o czyn ścigany z urzędu oraz dokonywania w takim postępowaniu czynności z urzędu,
  • ścigania przestępstw, stania na straży praworządności,
  • kierowania się zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli oraz unikania wszystkiego, co mogłoby osłabiać zaufanie do bezstronności prokuratora,
  • realizacji celów postępowania przygotowawczego poprzez ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo oraz wyjaśnienia okoliczności sprawy,
  • przeprowadzenia czynności procesowych i dowodowych oraz koniecznych ustaleń dotyczących możliwości dopuszczenia się występku sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób w związku z czynnościami organizacji wyborów prezydenckich w przewidzianych prawem formach zjawiskowych sprawstwa, sprawstwa polecającego, sprawstwa kierowniczego, podżegania, pomocnictwa oraz formach stadialnych przygotowania lub usiłowania”.

Zawiadomienie do prokuratury złożyli: Igor Isajew, Leokadia Jung, Kinga Kamińska, Wojciech Kinasiewicz, Lucyna Łukjan, Agnieszka Markowska, Paweł Olejniczak, Anna Paździejewska, Mariusz Redlicki, Katarzyna Sikorska-Siudek i Tadeusz Szczęśniewicz.

O autorze

Poprzednio w Wokandzie

Prawo w internecie

Dane Google Trends - częstość wyszukiwania haseł o sądach odpowiada najwyraźniej wyłącznie użytkowym potrzebom. Im "bliżej ludzi", tym zainteresowanie większe...

Wspieraj obywatelskie media

Od mediów zależy poziom kultury prawnej społeczeństwa, ale także wśród sędziów.
Wesprzyj nas