Obywatele RP składają zawiadomienie do prokuratury

Jedenastu Obywateli RP złożyło do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokurator Edytę Dudzińską

Edyta Dudzińska, wiceszefowa Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, bez przeprowadzenia żadnych czynności, umorzyła 23 kwietnia śledztwo, jakie tego dnia wszczęła podległa jej prokurator Ewa Wrzosek. Śledztwo (trwało tylko trzy godziny) dotyczyło sprawdzenia, czy wybory prezydenckie w czasie pandemii koronawirusa nie stwarzają zagrożenia epidemiologicznego. 

– Naszym zdaniem prokurator Dudzińska mogła dopuścić się przestępstwa umarzając to śledztwo – twierdzą Obywatele RP (chodzi o art. 165 §1 lub 2 kodeksu karnego — sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób).


PRZECZYTAJ TAKŻE: Obywatele RP. Wyślij zażalenie na umorzenie śledztwa prokurator Wrzosek


Obywatele RP w zawiadomieniu do prokuratury wskazują również, że prokurator Dudzińska wydając postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego, działała na szkodę interesu prywatnego pokrzywdzonych (chodzi o art. 231 §1 Kodeksu karnego — niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego).


W uzasadnieniu zawiadomienia piszą:

„Umorzenie postępowania przygotowawczego uzasadnione tym, że „ostateczny termin wyborów jest nieznany i jest jeszcze przedmiotem prac parlamentu” rażąco narusza obowiązujące prawo, albowiem po wszczęciu postępowania i przejęciu sprawy zaś przed wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania nie dopełniono ustawowych obowiązków:

  • prowadzenia postępowania o czyn ścigany z urzędu oraz dokonywania w takim postępowaniu czynności z urzędu,
  • ścigania przestępstw, stania na straży praworządności,
  • kierowania się zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli oraz unikania wszystkiego, co mogłoby osłabiać zaufanie do bezstronności prokuratora,
  • realizacji celów postępowania przygotowawczego poprzez ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo oraz wyjaśnienia okoliczności sprawy,
  • przeprowadzenia czynności procesowych i dowodowych oraz koniecznych ustaleń dotyczących możliwości dopuszczenia się występku sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób w związku z czynnościami organizacji wyborów prezydenckich w przewidzianych prawem formach zjawiskowych sprawstwa, sprawstwa polecającego, sprawstwa kierowniczego, podżegania, pomocnictwa oraz formach stadialnych przygotowania lub usiłowania”.

Zawiadomienie do prokuratury złożyli: Igor Isajew, Leokadia Jung, Kinga Kamińska, Wojciech Kinasiewicz, Lucyna Łukjan, Agnieszka Markowska, Paweł Olejniczak, Anna Paździejewska, Mariusz Redlicki, Katarzyna Sikorska-Siudek i Tadeusz Szczęśniewicz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *