sąd

W sądach z TVP

Jutro w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbędzie sprawa, jaką TVP wytoczyła Waldemarowi Sadowskiemu o naruszenie jej „dobrego imienia”. – Pozew ma charakter represji i narusza wolność słowa – uważa Sadowski

Obywatel przed sądem

Dostępnych jest już ponad 100 orzeczeń sędziów zajmujących się rozstrzyganiem wniosków o ukaranie osób protestujących w latach 2015-2019