Wokanda: prawo i co prawo znaczy?

Widziane z wnętrza sądowej sali prawo przestaje być abstrakcją. Kiedy służy obronie praw jednostki, staje się potrzebne jak powietrze do oddychania. Wiele jeszcze trzeba zrobić, by prawo stało się takim fundamentem ustroju, który potrafi podtrzymać demokrację. Będzie tak wówczas, gdy każda i każdy z nas będzie mógł przed sądem dochodzić nie tylko praw "politycznych", ale również "zwykłych" - w szkole, w szpitalu, w urzędzie.

Media są ważne

Nie ma "nielegalnych demonstracji". Nie ma "przepychanek z policją". Tych i wielu innych rzeczy nie wiedzą dzisiejsze media. Pomóż nam budować takie, z których opinia kształtuje "kulturę prawną". Niech się dzięki nim znajdzie odważny sędzia - obok tych bohatersko orzekających w sprawach politycznych - który zdecyduje o adopcji przez parę jednopłciową. Niech się znajdzie taki, który uzna, że ustrój polskiej szkoły skrajnie narusza konstytucyjną wolność zarówno nauczania jak indywidualnego rozwoju. Niech normą stanie się finansowa odpowiedzialność państwa za naruszenia prawa do zdrowia przez zatrute powietrze, do ochrony zdrowia przez zrujnowane szpitale. Media kształtują kulturę prawną. O ile same ją mają.
Wesprzyj nas

Wokanda: prawo i co prawo znaczy?

Trzebnica. Obywatele RP wspierają przesłuchiwanych i edukują policjantów


Zaniepokojeni nasilającymi się działaniami podległych Panu funkcjonariuszy, godzącymi w wolność uczestnictwa w pokojowych zgromadzeniach, przygotowaliśmy zbiór wyimków z orzeczeń sądowych, dotyczących legalności uczestnictwa w zgromadzeniach – napisali Obywatele RP z Wrocławia w liście do komendanta policji w Trzebnicy. Wręczyli go wczoraj, gdy na komendzie przesłuchiwane były osoby za udział pokojowych protestach

Do listu Obywatele RP dołączyli broszurę z orzeczeniami sądowymi w sprawach o udział w zgromadzeniach (ze szczególnym uwzględnieniem stanu epidemii) oraz uprawnieniami funkcjonariuszy policji do dokonywania czynności legitymowania i zatrzymywania uczestników zgromadzeń.

Broszurę opracowali Obywatele RP w ramach akcji Edukuj policjanta,polityka, dziennikarza. Od dłuższego już czasu gromadzą oni i analizują orzeczenia sądów, jakie zapadają w tych sprawach. Statystyki tworzą w oparciu o informacje osób, które korzystają ze wsparcia oferowanego przez grupę pomocy prawnej ObyPomoc, działającą przy Fundacji Wolni Obywatele RP.


ZOBACZ TAKŻE: Akcja Obywateli RP. Edukuj policjanta,polityka, dziennikarza


Obywatele RP z Wrocławia przed Komendą Powiatową w Trzebnicy uczestniczyli wczoraj pikiecie. Wspierali przesłuchiwanych tam za pokojowe protesty, a w ramach upowszechniania wiedzy przekazali komendantowi policji list i broszurę z sądowymi orzeczeniami.

Wcześniej takie listy przekazali Komendantowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu i Powiatowemu w Oleśnicy.

***

List Obywateli RP do komendanta policji w Trzebnicy:

Młodszy Inspektor Artur Starmach
Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy

W odpowiedzi na interpelację poselską skierowaną przez posłankę Klaudię Jachirę do Komendanta Głównego Policji, jego biuro stwierdziło, że:

„Komenda Główna Policji nie dysponuje informacjami o jakimkolwiek wyroku, w tym nieprawomocnym, zasądzającym od Skarbu Państwa zadośćuczynienie pieniężne na rzecz osoby niesłusznie zatrzymanej przez Policję w latach 2017-2020. Jednocześnie informuję, że Policja nie jest również dysponentem prawomocnych orzeczeń sądowych w sprawach dotyczących wykroczeń w sprawach związanych z udziałem w pokojowych zgromadzeniach w latach 2017 – 2020, a tym samym nie były one przedmiotem prowadzonych narad, szkoleń i zaleceń” (Pismo Kplp 8223/1183/20/GB z 16.10.2020)

Zaniepokojeni tym stanem rzeczy oraz nasilającymi się działaniami podległych Panu funkcjonariuszy godzącymi w wolność uczestnictwa w pokojowych zgromadzeniach, przygotowaliśmy zbiór wyimków z orzeczeń sądowych dotyczących legalności uczestnictwa w zgromadzeniach (ze szczególnym uwzględnieniem stanu epidemii) oraz uprawnień funkcjonariuszy policji do dokonywania czynności legitymowania i zatrzymywania uczestników zgromadzeń. Opracowanie to jest dołączone w postaci broszury do niniejszego listu.

Prosimy o rozpowszechnianie informacji na temat stanu prawnego zgromadzeń wśród podległych Panu funkcjonariuszy. Załączona broszura w postaci pdf jest dostępna bezpłatnie na stronie https://obywatelerp.org/pliki-do-pobrania/. Obywatele RP wyrażają zgodę na powielanie pod warunkiem oryginalnej formy broszury

 fot. Facebook/Ewa Trojanowska

Poprzednio w Wokandzie

Andrzej Zybertowicz przed mikrofonem
Zybertowicz

Andrzej Zybertowicz pozwany

We wtorek 17 maja o godz. 11 w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbędzie się rozprawa przeciwko dr. Andrzejowi Zybertowiczowi, doradcy

Czytaj »

Prawo w internecie

Dane Google Trends - częstość wyszukiwania haseł o sądach odpowiada najwyraźniej wyłącznie użytkowym potrzebom. Im "bliżej ludzi", tym zainteresowanie większe...

Wspieraj obywatelskie media

Od mediów zależy poziom kultury prawnej społeczeństwa, ale także wśród sędziów.
Wesprzyj nas