Żądamy rozejmu! Obywatele RP stanęli z banerami w centrum Warszawy, pod Sejmem i siedzibą PiS

Swoją akcję Obywatele RP przeprowadzili zdając sobie sprawę z powagi obecnej sytuacji. Dostosowali się do zaleceń epidemiologów, mieli środki higieniczne i zachowywali bezpieczną odległość od siebie

O godz. 12 Obywatele RP przeszli pod Sejm, gdzie rozwinęli baner żądając od parlamentarzystów rozejmu na czas epidemii. Domagają się:

  • Natychmiastowego ogłoszenia na całym terytorium Rzeczypospolitej stanu nadzwyczajnego, zgodnie z zasadami określonym w art. 228—234 Konstytucji RP.
  • Natychmiastowego przesunięcia terminu wyborów zgodnie z Konstytucją i stanem faktycznym. Moratorium powinno objąć również regulacje i decyzje dotyczące ustroju naczelnych organów państwa. Należy przedłużyć kadencję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i zakazać dalszych zmian ustrojowych w sądownictwie oraz innych instytucjach państwa.
  • Potwierdzenia konstytucyjnych gwarancji praw obywateli do roszczeń wobec państwa z tytułu strat poniesionych w wyniku ograniczenia praw w czasie stanu nadzwyczajnego.– W obliczu pandemii i nadchodzącej nieuniknienie również w Polsce fali zachorowań, sprawą kluczową staje się zaufanie obywateli do władz i służb państwa. Źle jest nie tylko z systemem ochrony zdrowia — obecnej władzy nie wierzy połowa Polaków. Są ku temu dobre powody — tłumaczy Paweł Kasprzak. — Nie chodzi o to, by na władzę narzekać, ale by przynajmniej na czas śmiertelnego zagrożenia zapewnić warunki elementarnego ładu — niezwykle trudnego do utrzymania w normalnej kondycji kraju, a niemal niemożliwego w obecnym politycznym kryzysie. Stan zagrożenia epidemicznego ogłoszono w Polsce w sposób budzący znów te same, bardzo poważne zastrzeżenia co do zgodności tej regulacji z prawem, a w szczególności z Konstytucją RP — dodaje.


Obywatele RP Apelują: — Podejmujemy naszą akcję zdeterminowani powagą sytuacji, w głębokim przekonaniu, że tylko zawarcie rozejmu politycznego umożliwi skuteczną walkę z epidemią, którą musimy prowadzić wspólnie, politycy i obywatele, w poczuciu solidarności i zaufania do działań władzy, która tą walką powinna rozumnie kierować. Nie adresujemy naszego apelu jedynie do koalicji rządzącej. Wzywamy także parlamentarzystów opozycji i wszystkie siły polityczne do działań na rzecz realizacji tych trzech postulatów, które są minimalnym warunkiem rozejmu w politycznej wojnie, niezbędnego w czasie tak poważnego kryzysu. To sprawa najwyższej wagi dla wszystkich obywateli.

O godz. 13 Obywatele RP stanęli pod siedzibą PiS – do partii rządzącej skierowali inny baner: „Pull up, idioto!”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Głosy w dyskusji

Wybory najpóźniej za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Znaczenie „partyjnego programu”

Wygrane kampanie PiSu w praktyce uruchamiały spontaniczne działania oddolne (by użyć ukochanego słowa z czasów „Solidarności”) nie tylko działaczy partyjnych, ale bardziej zaangażowanych wyborców PiSu. Program najwyraźniej do nich przemawiał i zostawiał miejsce na włączenie się w akcję za własną partią.

Czytaj »