Dzień: 2023-08-14

Gwiazdy nad Białowieżą

Czy jest gdzieś kraj, którego przedstawiciele zapewniają codziennie, że mają najlepszą ochronę granic na świecie…