Regulamin Redakcji i Rady

1.

Fundacja Wolni Obywatele RP (zwana dalej Fundacją) powołuje redakcję portalu Obywatele.News (zwanego dalej portalem).

2.

Na pierwszego Redaktora Naczelnego redakcji Fundacja powołuje Piotra Niemczyka.

3.

Kolejnych Redaktorów Naczelnych powołuje Rada Projektu programu (zwana dalej Radą).

4.

Fundacja powołuje założycielski skład Rady w osobach: Agnieszki Holland, Michała Boniego, Radosława Markowskiego, Piotra Pacewicza i Pawła Kasprzaka.

5.

Rada przyjmuje nowych członków własnymi uchwałami.

6.

Zadaniem Rady jest nadzór nad redakcją z punktu widzenia standardów bezstronności i rzetelności mediów oraz ich jakości promującej edukację i twórczą refleksję ponad rynkowe wymagania marketingowe.

7.

Rada realizuje swoje nadzorcze uprawnienia poprzez możliwość mianowania Redaktora Naczelnego redakcji. Uprawnienia nadzorcze Rady są wyłączne i samodzielne z wyjątkiem okoliczności wskazanych w punkcie 12. niniejszego regulaminu.

8.

Redaktor Naczelny odpowiada w całości za wszystkie publikowane w ramach projektu treści. Odpowiedzialność tę należy rozumieć w kontekście przepisów prawa, w tym prawa prasowego, jak i w kontekście zasad etycznych i warsztatowych określanych przez Radę.

9.

Redaktor Naczelny i wskazani przezeń pełnomocnicy korzystają z wydzielonego subkonta Fundacji i podejmują samodzielne decyzje finansowe oraz organizacyjne w ramach pozyskanego samodzielnie lub ze wsparciem Fundacji budżetu i zasobów środków trwałych.

10.

Fundacja przekazuje redakcji całość środków przekazanych jej ze wskazaniem przeznaczenia na rozwój mediów (73 tysiące złotych), w tym sprzęt audiowizualny nabyty przez Fundację z tych środków. Fundacja przekazuje również dodatkowe 80 tys. złotych jako fundusz założycielski redakcji.

11.

W ramach własnej działalności redakcja korzysta z osobowości prawnej Fundacji dla zawierania wszelkich niezbędnych umów o dzieło, umów zleceń, umów najmu i innych. Stroną tych umów jest Fundacja. Fundacja przyjmuje pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zawarte przez siebie z tego tytułu zobowiązania.

12.

Publiczne rozliczenia wpływów i wydatków w ramach projektu Obywatele.News są obowiązkiem Redakcji. Fundacja może nakazać Radzie użycie nadzorczych uprawnień wobec redakcji wyłącznie w przypadku zaniedbania obowiązku publicznych rozliczeń.

O autorze

3 thoughts on “Regulamin Redakcji i Rady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Głosy w dyskusji

Wybory już za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Znaczenie „partyjnego programu”

Wygrane kampanie PiSu w praktyce uruchamiały spontaniczne działania oddolne (by użyć ukochanego słowa z czasów „Solidarności”) nie tylko działaczy partyjnych, ale bardziej zaangażowanych wyborców PiSu. Program najwyraźniej do nich przemawiał i zostawiał miejsce na włączenie się w akcję za własną partią.

Czytaj »