O nas

Apel Redakcji i Rady

Wzywamy do powołania Rady Programowej Obywatelskich Mediów Publicznych. Zadaniem tych mediów musi być nie tylko próba wyrównania…

Regulamin Redakcji i Rady

1. Fundacja Wolni Obywatele RP (zwana dalej Fundacją) powołuje redakcję portalu Obywatele.News (zwanego dalej portalem). 2….

Rozliczenie wpływów #01

Za okres do grudnia 2019. Wpływy z tytułu zbiórki i darowizn finansowych Fundacji Wolni Obywatele RP wyniosły w okresie…