O nas

Apel Redakcji i Rady

Wzywamy do powołania Rady Programowej Obywatelskich Mediów Publicznych. Zadaniem tych mediów musi być nie tylko próba wyrównania…

Regulamin Redakcji i Rady

1. Fundacja Wolni Obywatele RP (zwana dalej Fundacją) powołuje redakcję portalu Obywatele.News (zwanego dalej portalem)….