Dziękujemy za zaufanie!


Jesteśmy bardzo wdzięczni za Twoje wsparcie dla projektu Obywatele.News.

Wpłacone przez Ciebie pieniądze wykorzystamy najlepiej, jak potrafimy. Pomogą nam one realizować nasze celemisję.

Wolny dostęp do mediów reprezentujących głos obywateli, organizujących debatę publiczną, kontrolujących politykę
wszystkich opcji, jest zadaniem kluczowym i niezwykle ważnym w czasach, gdzie narasta przemoc, pogarda, bezprawie i nienawiść.
Nie ma wolności bez wolnych mediów.

Dziękujemy!

Redakcja Obywatele.News

Przejdź na stronę główną »
Odwiedź nas na Facebooku »