Dzień: 2021-12-13

Inflacja jest, ale jej nie ma

Na stacjach benzynowych pojawiły się napisy „Ceny paliw w Polsce są jednymi z najniższych w Europie”. To dość nietypowa akcja, takie…

Moja pierwsza wojna

Mam ileś wspomnień kombatanta. I mam zawsze mieszane odczucia, bo te kombatanckie wspomnienia są mocno fałszem podszyte i wszystkie one razem składają się na obraz historii kompletnie zafałszowany – i tylko trochę ten fałsz wynika z „polityki historycznej”, a o wiele bardziej z naszych kompleksów.