Kłakówna

11.03.2021. Z praktyki czytania map…

„Gdzie leży Polska?” Wprawdzie nasze miejsce na mapie geograficznej nie zmieniło się, jest stałe, ale – w rezultacie wydarzeń historycznych, reprezentatywnych dla ostatniego trzydziestolecia – różne rzeczy przecież widać z tego miejsca inaczej i różne możliwości oraz problemy z tego wynikają.

25 lutego 2021. „Prawdziwa władza to język”.

Dodajmy do tego nowe media, ich możliwości i obserwowaną w nich językową aktywność światowych i najrozmaitszych pomniejszych przywódców, o komentatorach wszystkiego i przy każdej okazji nie wspominając. Wszystko to dotyczy nas i naszego tu i teraz. Na koniec chce się więc powiedzieć: Uwaga na język!

„Bierz i czytaj”… 18 lutego 2021

„A ty nie zachwycaj się za bardzo tymi relikwiarzami. Wiele innych kawałków krzyża widziałem w rożnych kościołach. Gdyby wszystkie były prawdziwe, Pan Nasz nie byłby umęczony na dwóch skrzyżowanych belkach, ale na całym lesie”.

28 stycznia 2021. Biznes, polityka, propaganda, historia i literatura

Co robić, gdy wyraźnie inaczej „pamiętają archiwa”, diametralnie zaś inaczej bezpośredni uczestnicy lub obserwatorzy zdarzeń, gdy inaczej się rzeczy mają z perspektywy czasu, z dystansu, a inaczej ze względu na osobiste zaangażowanie, doświadczenie, przynależność do określonej grupy społecznej czy kulturowej …

7 stycznia 2021

Szkolne ferie w czasie zarazy… Najpierw zmagania z edukacją online, teraz nieletni młodersi pozamykani w domach, a co potem? Może to okazja, żeby pomyśleć, jak te szkolne młyny właściwie mielą i czemu lub komu ma to w istocie służyć, a zresztą czy komukolwiek jakoś służy, czy o jakąś jakość przy tym chodzi… Od 1989 roku ponad 20 ministrów…, co minister, to reforma, przewrót za przewrotem…