Społeczne protesty: relacje, zapowiedzi, oceny

Protesty od wewnątrz - to ważne, by ich uczestnicy, osoby organizujące, znające "kuchnię", wyzwania i zagrożenia, miały szansę mówić własnym głosem.

Buduj z nami media

O demokrację trzeba dziś walczyć nie tylko na ulicach. Ważny jest obywatelski głos i opinia publiczna. Którą słyszą i z którą muszą się liczyć politycy. Nie tylko rządzący - również ci, którzy w opozycji pretendują do miana naszych przedstawicieli. "Dorosła polityka" lub polityka "zawodowa" to często PR, pustosłowie lub zwykłe kłamstwa. Media są niezbędnym składnikiem obywatelskiego społeczeństwa. Bez nich nasze wysiłki są często daremne. Jeśli chcesz wspierać demokratyczny projekt w Polsce, masz szansę zrobić to również tu.
Wesprzyj nas

Społeczne protesty: relacje, zapowiedzi, oceny

To oni są odpowiedzialni za nielegalne wywózki i śmiertelne ofiary na granicy. Oświadczenie Obywateli RP

W połowie marca br. Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro polecił Prokuraturze wszcząć  z urzędu postępowanie karne wobec Janiny Ochojskiej w związku z jej publicznymi wypowiedziami dotyczącymi współodpowiedzialności polskich władz za katastrofę humanitarną na granicy polsko-białoruskiej. Zbigniew Ziobro krzyczy przy tym: „To nie może ujść bezkarnie!”, wiedząc dobrze, że prawdopodobieństwo uchylenia przez Parlament Europejski immunitetu przysługującego Janinie Ochojskiej jest równe zeru.

Nam żaden immunitet nie przysługuje. Oświadczamy zatem publicznie, że:

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki,

były Szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński,

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński,

Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych Maciej Wąsik,

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak,

Komendant Główny Straży Granicznej Tomasz Praga,

Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk,

były Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej Wiesław Kukuła,

na równi z bezpośrednimi sprawcami ponoszą odpowiedzialność za zbrodnicze i naruszające prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej następujące działania i zaniechania:

 • przymusowe zawracanie migrantów i migrantek do Białorusi bez wszczęcia wobec nich nakazanych prawem procedur administracyjnych pozwalających na zbadanie ich indywidualnej sytuacji, stanu zdrowia czy obawy przed prześladowaniami w przypadku powrotu do kraju pochodzenia,
 • utrudnienia w dostępie do procedur ochronnych polegające na ignorowaniu deklarowanej przez migrantów i migrantki woli złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w toku procedury zawrócenia do Białorusi,
 • nieidentyfikowanie i niewprowadzanie do żadnego oficjalnego rejestru danych osobowych części osób zawracanych do linii granicy na podstawie Rozporządzenia granicznego MSWiA,
 • arbitralne pozbawianie wolności przed zawróceniem do Białorusi, w toku którego pozbawia się osoby zatrzymane dostępu do tłumacza i pełnomocnika oraz  możliwości poinformowania osób bliskich o zatrzymaniu, celowe uszkadzanie telefonów migrantek i migrantów,
 • brak sprawnych mechanizmów identyfikacji osób należących do kategorii szczególnego traktowania, w tym dzieci bez opieki, osób z niepełnosprawnościami, osób w złym stanie zdrowia, kobiet w ciąży,
 • kryminalizację udzielania pomocy humanitarnej i medycznej poprzez wszczynanie postępowań karnych wobec osób niosących pomoc  przekraczającym polsko-białoruską granicę a jednocześnie brak wystarczających działań poszukiwawczych i ratunkowych realizowanych przez powołane do tego służby publiczne,
 • tworzenie barier instytucjonalnych i administracyjnych, na które napotykają rodziny, chcące uzyskać informacje o zaginionych krewnych.

Tym samym ponoszą oni na równi z bezpośrednimi sprawcami współodpowiedzialność za przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków przybierające postać narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nieudzielenia pomocy człowiekowi znajdującemu się w takim położeniu, stosowania przemocy wobec człowieka w celu zmuszenia go do określonego zachowania się – przestępstwa przewidziane przez polski kodeks karny. W wymiarze realnym dzisiaj to współodpowiedzialność za tysiące nielegalnych wywózek, około trzystu zaginionych osób i czterdzieści ofiar śmiertelnych.

Zarzucamy wskazanym wyżej funkcjonariuszom publicznym postępowanie, które pozbawia ich zaufania potrzebnego dla zajmowanych przez nich stanowisk. Wiedzą, jak nas znaleźć. Mogą oskarżyć nas albo tchórzliwie udawać, że nic się nie stało. Czekamy.

Warszawa, 12.04.2023

 1. Laura Kwoczała
 2. Andrzej Trzeciakowski
 3. Leokadia Jung
 4. Joanna Główczyk-Zubek
 5. Dominik Berliński
 6. Janusz Polowczyk
 7. Ewa Trojanowska
 8. Monika Dąbrowska-Kuchna
 9. Jadwiga Majchrzak
 10. Janusz Majchrzak
 11. Anna Dołgolewska
 12. Grzegorz Antoszewski
 13. Piotr Stańczak
 14. Piotr Fijałkowski
 15. Zuzanna Lesiak
 16. Stanisława Skłodowska
 17. Elżbieta Podleśna
 18. Małgorzata Weronika Ferfet
 19. Beata Molik
 20. Bartosz Kramek
 21. Michał Dadlez
 22. Barbara Łaszkiewicz-Herde
 23. Katarzyna Augustynek
 24. Kajetan Wróblewski
 25. Bożena Fryzowska
 26. Paweł Olejniczak
 27. Anna Paździejewska
 28. Katarzyna Urbaniak
 29. Karolina Mazurek
 30. Agnieszka Wdowczyk
 31. Krzysztof Piotrowski
 32. Marcin Freindorf
 33. Piotr Pytlakowski
 34. Piotr Borowiecki
 35. Wojciech Kuranty
 36. Marek Epler
 37. Radosław Baszuk
 38. Przemek Janas
 39. Andrzej Kowalski
 40. Bartosz Wienzek
 41. Andrzej Wendrychowicz
 42. Aneta Miechowicz
 43. Danuta Zawadzka
 44. Izabela Witowska
 45. Anna Szmel
 46. Dominika Przychodzeń
 47. Beata Geppert
 48. Alicja Budziszewska
 49. Ewa Błaszczyk
 50. Krzysztof Warchoł
 51. Ewa Borguńska
 52. Michał Brudny
 53. Piotr Grzymski
 54. Ewa Polak
 55. Irena Lankoff
 56. Patrycja Sztyber
 57. Dorota Swinarska Miłek
 58. Jacek Zabokrzycki
 59. Jerzy Maćkowiak
 60. Marta Czarnocka-Cieciura
 61. Paweł Kasprzak
 62. Iwona Kurzawińska
 63. Jacek Domański
 64. Piotr Kozioł
 65. Michał Chmiela
 66. Maria Skrzypczak-Pyrzyńska
 67. Maciej Pisuk
 68. Zbigniew Hajdacki
 69. Marek Łukjańczuk
 70. Katarzyna Sikorska-Siudek
 71. Marcin Skubiszewski
 72. Agnieszka Markowska
 73. Kinga Kamińska
 74. Anna Renata Trojanowska
 75. Katarzyna Szumniak
 76. Elżbieta Siwek
 77. Anna Miedzińska
 78. Anna Pasikowska
 79. Małgorzata Farynowska
 80. Elżbieta Boksa
 81. Maria Piwowarczyk
 82. Przemysław Duda
 83. Anna Łabiś
 84. Adam Witas
 85. Marcin Chęciński
 86. Ewelina Chęcińska
 87. Bartek Sabela
 88. Tadeusz Szczęśniewicz
 89. Justyna Wolniewicz-Wrabec
 90. Paweł Wrabec
 91. Mateusz Kijowski
 92. Mariusz Redlicki
 93. Paweł Jach
 94. Wanda Klimkiewicz-Popiel
 95. Adam Pałka
 96. Elżbieta Krassowska-Modlinger
 97. Przemysław Wiszniewski
 98. Krzysztof Niciejewski
 99. Mariola Schwarz
 100.  Dominik Gąsiorowski
 101.  Jacek Wiśniewski
 102.  Agnieszka Dzikowska
 103.  Anna Kulesza
 104.  Ewa Jedynasiak
 105.  Angelika Jolanta Domańska
 106.  Andrzej Zimowski
 107.  Maciej Sokół
 108.  Ewa Umińska
 109.  Andrzej Szmelter
 110.  Bogdan Kucharski
 111.  Agnieszka Szymanek
 112.  Zbigniew Budziszewski
 113.  Tomasz Budziszewski
 114.  Joanna Wojszcz
 115.  Magdalena Sikorska-Wesołowska
 116.  Mieczysław Siudek
 117.  Mateusz Rybak
 118.  Maria Kobus
 119.  Elżbieta Zarembińska
 120.  Anna Kowalczyk Derlega
 121.  Aurora Lubos
 122.  Julita Pietrasiuk
 123.  Beata Siemaszko
 124.  Jacek Marszalik
 125.  Jarosław Malicki
 126.  Dariusz Szada-Borzyszkowski
 127.  Dorota Łazowska
 128.  Dariusz Durau
 129.  Angelika Sekieta
 130.  Katarzyna Boroń
 131.  Małgorzata Wołyńska
 132.  Wojciech Konopacki
 133.  Danuta Stępkowska
 134.  Iwona Brandt
 135.  Ewa Piasecka
 136.  Jan Skorupiński
 137.  Józef Kulpa
 138.  Magdalena Smoczyńska
 139.  Justyna Butrymowicz
 140.  Joanna Roqueblave
 141.  Alicja Sikorska
 142.  Anna Grynczewska
 143.  Magdalena Pecul-Kudelska
 144.  Krystyna Lenczewska
 145.  Magdalena Barcik
 146.  Magdalena Markiewicz-Michalska
 147.  Andrzej Wiśniewski
 148.  Małgorzata Rosłońska
 149.  Tadeusz Kaczmarski
 150.  Renata Mazurowska
 151.  Ewa Krzemińska
 152.  Elżbieta Kubasiak
 153.  Magdalena Hen
 154.  Paweł Kopyt
 155.  Wojciech Kinasiewicz
 156.  Tadeusz Jakrzewski
 157.  Marta Połtowicz-Bobak
 158.  Dariusz Bobak
 159.  Zuzanna Radzka
 160.  Krystyna Bratkowska
 161.  Agnieszka Sadowska
 162.  Joanna Aisha Iwińska
 163.  Magdalena Kalenik
 164.  Anna Wróblewska – Pleszew
 165.  Marzena Szymkiewicz-Lewandowska
 166.  Piotr Pleskaczyński
 167.  Krzysztof Kowalik
 168.  Małgorzata Kamińska
 169.  Marek Nawratowicz
 170.  Paweł Passini
 171.  Martyna Krzowska

O autorze

Poprzednio o protestach

Rozumiesz coś z tego?

Porównaj dane z Google Trends - częstość wyszukiwania haseł "Aborcja", "Kościół", "Religia" i "Dieta". Różnice między kościołem i religią są zrozumiałe, ale dla osób uczestniczących w protestach kobiet protestów ten wykres jest kolejną "chwilą prawdy".

Bojkot Orlenu?

Byłby zasłużony, to jasne. Zwłaszcza po przejęciu przez Orlen niezależnych dotąd mediów. Wraz z nimi Orlen kupił bazę danych czytelników i użytkowników mediów. Prezent dla PiS i propagandy z wykorzystaniem możliwości Internetu. Tyle, że bojkot konsumencki rzadko bywa skuteczny na świecie - w Polsce nigdy. Wystarczyłoby jednak, gdyby co 10 z 10 milionów wyborców opozycji zechciał co miesiąc przekazać równowartość litra benzyny, a stworzylibyśmy fundusz, który odwróciłby szanse w naszej walce. Jedna taka wpłata w roku - bylibyśmy w innej rzeczywistości.
Wesprzyj nas