Społeczne protesty: relacje, zapowiedzi, oceny

Protesty od wewnątrz - to ważne, by ich uczestnicy, osoby organizujące, znające "kuchnię", wyzwania i zagrożenia, miały szansę mówić własnym głosem.

Buduj z nami media

O demokrację trzeba dziś walczyć nie tylko na ulicach. Ważny jest obywatelski głos i opinia publiczna. Którą słyszą i z którą muszą się liczyć politycy. Nie tylko rządzący - również ci, którzy w opozycji pretendują do miana naszych przedstawicieli. "Dorosła polityka" lub polityka "zawodowa" to często PR, pustosłowie lub zwykłe kłamstwa. Media są niezbędnym składnikiem obywatelskiego społeczeństwa. Bez nich nasze wysiłki są często daremne. Jeśli chcesz wspierać demokratyczny projekt w Polsce, masz szansę zrobić to również tu.
Wesprzyj nas

Społeczne protesty: relacje, zapowiedzi, oceny

Motywowane politycznie referendum nie może decydować o rzeczywistości, w której żyjemy

Wolne Sądy i ponad 40 organizacji społecznych działających na rzecz praw człowieka stanowczo sprzeciwiają się organizacji motywowanego politycznie referendum. Przeprowadzone na nierównych zasadach, oparte na nieprawdziwych informacjach i manipulacji nie może decydować o rzeczywistości, w której żyjemy

Sejm przyjął wniosek Rady Ministrów dotyczący przeprowadzenia referendum w dniu wyborów 15 października 2023 r. Czterdzieści dwie organizacje społeczne, działające na rzecz praw człowieka, stanowczo sprzeciwiają się organizacji referendum w takiej formie. Opublikowały w tej sprawie wspólne stanowisko.

Organizacje wskazują, że motywowane politycznie referendum nie odpowiada instytucji referendum ogólnokrajowego z art. 125 Konstytucji. Przeprowadzenie go będzie wiązać się z poważnymi naruszeniami, takimi jak:

– brak prawa do informacji

– brak transparentności

– fasadowość

– nieuczciwość procesu referendalnego

– rozstrzyganie o prawach człowieka w referendum

Autorzy stanowiska podkreślają, że pytania referendum, w połączeniu ze spotami objaśniającymi, są sformułowane w sposób zawierający tezę i wprost sugerują sposób „prawidłowego” głosowania. Same zaś spoty zawierają nieprawdziwe informacje, stosują emocjonalne manipulacje przez co w zamierzony sposób budują poczucie zagrożenia.

Pytania referendalne dotyczą głównie akceptacji istniejącej polityki rządzących, jest więc to nie referendum, a instytucja fasadowa, która „zamiast rozstrzygnięcia sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa, ma jedynie cel polityczny”.

– Organizacja referendum ogólnokrajowego w dniu wyborów parlamentarnych wpływa negatywnie na transparentność procesu wyborczego i uczciwość kampanii wyborczej. Partia rządząca dysponuje niewspółmiernie wysokimi środkami na kampanię, w praktyce niemożliwe będzie rozgraniczenie wydatków ponoszonych na kampanię wyborczą i kampanię referendalną – czytamy w stanowisku.

Stanowisko organizacji działających na rzecz praw człowieka w sprawie referendum

– Prawa człowieka, w tym prawa migrantów i uchodźców, to fundamentalne i niezbywalne prawa każdej jednostki, a ich ochrona nie powinna być pozostawiona do rozstrzygnięcia w politycznie motywowanym, populistycznym referendum – podkreślają autorzy stanowiska. – Decyzje dotyczące praw człowieka, w tym migrantów, powinny być podejmowane w oparciu o międzynarodowe standardy prawne, wiedzę ekspercką oraz dialog społeczny, a nie przez wynik jednorazowego głosowania. Spoty objaśniające do pytań o rzekomej „przymusowej” relokacji uchodźców oraz o likwidacji bariery na granicy z Białorusią zawierają szereg nieprawdziwych informacji i przedstawiają uproszczony, fałszywy obraz rzeczywistości, w której należy się bać osób, które w Polsce szukają schronienia. Stosowanie dyskryminującego, błędnego pod względem prawnym i opresyjnego wobec uchodźców i migrantów języka uniemożliwia rzetelną i opartą na szacunku debatę – czytamy w stanowisku.

– Ponieważ istotą demokracji jest ochrona mniejszości przed rządami większości i zapewnienie ochrony ich praw niezależnie od tego, na ile uznawane i cenione są w społeczeństwie, prawa człowieka powinny zostać wyłączone z grupy tematów, które można poddać pod referendum – uważają autorzy stanowiska.

Pod oświadczeniem podpisały się 42 organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje). Między innymi: Amnesty International, Instytut Spraw Publicznych, Akcja Demokracja, Komitet Obrony Demokracji, Wolne Sądy, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Stowarzyszenie Nomada, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Fundacja Lasy i Obywatele, Obserwatorium Wyborcze i Stowarzyszenie Homo Faber

Pełna treść stanowiska organizacji działających na rzecz praw człowieka w sprawie referendum: TUTAJ

fot. Facebook/Wolne Sądy

O autorze

Poprzednio o protestach

Rozumiesz coś z tego?

Porównaj dane z Google Trends - częstość wyszukiwania haseł "Aborcja", "Kościół", "Religia" i "Dieta". Różnice między kościołem i religią są zrozumiałe, ale dla osób uczestniczących w protestach kobiet protestów ten wykres jest kolejną "chwilą prawdy".

Bojkot Orlenu?

Byłby zasłużony, to jasne. Zwłaszcza po przejęciu przez Orlen niezależnych dotąd mediów. Wraz z nimi Orlen kupił bazę danych czytelników i użytkowników mediów. Prezent dla PiS i propagandy z wykorzystaniem możliwości Internetu. Tyle, że bojkot konsumencki rzadko bywa skuteczny na świecie - w Polsce nigdy. Wystarczyłoby jednak, gdyby co 10 z 10 milionów wyborców opozycji zechciał co miesiąc przekazać równowartość litra benzyny, a stworzylibyśmy fundusz, który odwróciłby szanse w naszej walce. Jedna taka wpłata w roku - bylibyśmy w innej rzeczywistości.
Wesprzyj nas