Społeczne protesty: relacje, zapowiedzi, oceny

Protesty od wewnątrz - to ważne, by ich uczestnicy, osoby organizujące, znające "kuchnię", wyzwania i zagrożenia, miały szansę mówić własnym głosem.

Buduj z nami media

O demokrację trzeba dziś walczyć nie tylko na ulicach. Ważny jest obywatelski głos i opinia publiczna. Którą słyszą i z którą muszą się liczyć politycy. Nie tylko rządzący - również ci, którzy w opozycji pretendują do miana naszych przedstawicieli. "Dorosła polityka" lub polityka "zawodowa" to często PR, pustosłowie lub zwykłe kłamstwa. Media są niezbędnym składnikiem obywatelskiego społeczeństwa. Bez nich nasze wysiłki są często daremne. Jeśli chcesz wspierać demokratyczny projekt w Polsce, masz szansę zrobić to również tu.
Wesprzyj nas

Społeczne protesty: relacje, zapowiedzi, oceny

NIE dla pośpiesznych i nieprzemyślanych zmian w Kodeksie wyborczym!

48 organizacji i stowarzyszeń podpisało odezwę wzywającą władzę do zaniechania prób zmian w Kodeksie wyborczym

Jako organizacje obserwujące od lat proces wyborczy w Polsce oraz wspierające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego z niepokojem przyjmujemy rozpoczęte w Sejmie prace nad projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego, wprowadzającym daleko idące zmiany w procesie organizacji i przeprowadzenia wyborów – czytamy w odezwie.

Organizacje wskazują, że problemem nie jest jedynie termin, ale przede wszystkim tryb tych zmian – bez konsultacji społecznych, oszacowania ich kosztów i doprecyzowania regulacji – Narusza to zasady dobrej legislacji, ale przede wszystkim podważa zaufanie do wyborów i sposobu ich przeprowadzania, które systematycznie maleje wśród wyborców – podkreślają organizacje.

Wskazuje, że w roku wyborczym próbuje się wprowadzić obszerne i niedopracowane zmiany, które uderzają w kontrolę procesu wyborczego, a jednocześnie w sposób nadmierny zwiększają rolę rządu w organizacji wyborów.

PRZECZYTAJ Stanowisko organizacji społecznych „NIE dla pośpiesznych i nieprzemyślanych zmian w Kodeksie wyborczym!”

Organizacje wymieniają zmiany, które proponuje projekt ustawy:

  • odejście od wyłącznie sędziowskich składów okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz zastąpienie sędziów “osobami z wykształceniem prawniczym”, co budzi obawy o stopień gwarancji dla zachowania bezstronności i niezależności organów wyborczych,
  • przekazanie rządowi administrowania rejestrem wyborców, co oznacza centralizację i zarządzanie danymi wyborców de facto bez żadnej zewnętrznej kontroli,
  • wprowadzenie diet dla mężów zaufania, uzależniając ich wypłatę od przewodniczącego komisji, co oznacza, że wynagrodzenie osoby kontrolującej zależy od podpisu osoby, której praca ma być kontrolowana,
  • obowiązek zgłaszania obserwatorów społecznych i mężów zaufania w celu umożliwienia im przesyłania zarejestrowanych filmów i zdjęć zawierających nieprawidłowości w procesie wyborczym na specjalnie stworzoną – nieistniejącą dzisiaj i niesprawdzoną – platformę internetową oraz wymóg niezwłocznego usunięcia tych treści z własnych aparatów i telefonów, co uniemożliwia wykorzystanie nagrania jako dowodu przed wymiarem sprawiedliwości,
  • przyznanie administracji rządowej uprawnienia do zarządzania tymi nagraniami oraz listą wszystkich mężów zaufania i obserwatorów społecznych, którzy mogą potencjalnie przekazać nagrania procesu wyborczego,
  • zmiany i ułatwienia w dostępie do lokali wyborczych, prezentowane jako profrekwencyjne, skierowane zostały do mieszkańców małych miejscowości. Pomija się jednocześnie problemy wynikające ze zbyt dużych obwodów wyborczych w miastach, a także z trudności, które z głosowaniem mają obywatele mieszkający za granicą. Dodatkowo nie wskazuje się, jak rozwiązać problem rekrutacji i przeszkolenia członków ok. 6 tys. nowych obwodowych komisji wyborczych, które miałyby powstać na skutek wprowadzonych zmian.

– Jako organizacje zaangażowane w obserwację procesu wyborczego, a także dbające o demokratyczne podstawy prawne przeprowadzenia wyborów wzywamy do zaniechania prób zmian w Kodeksie wyborczym ze względu na czas i tryb ich wprowadzenia oraz zawarte w proponowanej ustawie treści – apelują sygnatariusze petycji.

Wskazują, że procedowanie tych zmian bez konsultacji jest oznaką braku szacunku wobec uczestników procesu wyborczego: administracji wyborczej, samorządów, przyszłych kandydatów, a przede wszystkim nas – obywateli.

Odezwę podpisali:

Fundacja Odpowiedzialna Polityka
Komitet Obrony Demokracji – Obywatelska Kontrola Wyborów
Obserwatorium Wyborcze
Akcja Demokracja
Alliance4Europe
European Fem Institute
Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
Fundacja Centrum im. Profesora Bronisława Geremka
Fundacja dla Polski
Fundacja Grand Press
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
Fundacja Panoptykon
Fundacja Pro Diversity
Fundacja Pro Edu Cadis
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Stocznia
Fundacja trzeci.org
Fundacja Wolności
Fundacja Wolności Gospodarczej
Green REV Institute
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Inicjatywa Wolne Sądy
Instytut Spraw Publicznych
Kampania Przeciw Homofobii
Kongres Świeckości
Obywatele RP
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Protest z Wykrzyknikiem
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Stowarzyszenie 61 / MamPrawoWiedziec.pl
Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Wrocław
Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość
Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium
Stowarzyszenie “Jesteśmy Razem” w Kaliszu Pomorskim
Stowarzyszenie Klucz Stop Społecznym Wykluczeniom.
Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Stowarzyszenie Prokuratorów LEX SUPER OMNIA
Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
Stowarzyszenie Sędziów THEMIS
Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet
Stowarzyszenie Wiosna bez Barier
Stowarzyszenie Wolność Równość Demokracja
Towarzystwo Dziennikarskie, Warszawa
Queer UW

O autorze

Poprzednio o protestach

Rozumiesz coś z tego?

Porównaj dane z Google Trends - częstość wyszukiwania haseł "Aborcja", "Kościół", "Religia" i "Dieta". Różnice między kościołem i religią są zrozumiałe, ale dla osób uczestniczących w protestach kobiet protestów ten wykres jest kolejną "chwilą prawdy".

Bojkot Orlenu?

Byłby zasłużony, to jasne. Zwłaszcza po przejęciu przez Orlen niezależnych dotąd mediów. Wraz z nimi Orlen kupił bazę danych czytelników i użytkowników mediów. Prezent dla PiS i propagandy z wykorzystaniem możliwości Internetu. Tyle, że bojkot konsumencki rzadko bywa skuteczny na świecie - w Polsce nigdy. Wystarczyłoby jednak, gdyby co 10 z 10 milionów wyborców opozycji zechciał co miesiąc przekazać równowartość litra benzyny, a stworzylibyśmy fundusz, który odwróciłby szanse w naszej walce. Jedna taka wpłata w roku - bylibyśmy w innej rzeczywistości.
Wesprzyj nas