Wokanda: prawo i co prawo znaczy?

Widziane z wnętrza sądowej sali prawo przestaje być abstrakcją. Kiedy służy obronie praw jednostki, staje się potrzebne jak powietrze do oddychania. Wiele jeszcze trzeba zrobić, by prawo stało się takim fundamentem ustroju, który potrafi podtrzymać demokrację. Będzie tak wówczas, gdy każda i każdy z nas będzie mógł przed sądem dochodzić nie tylko praw "politycznych", ale również "zwykłych" - w szkole, w szpitalu, w urzędzie.

Media są ważne

Nie ma "nielegalnych demonstracji". Nie ma "przepychanek z policją". Tych i wielu innych rzeczy nie wiedzą dzisiejsze media. Pomóż nam budować takie, z których opinia kształtuje "kulturę prawną". Niech się dzięki nim znajdzie odważny sędzia - obok tych bohatersko orzekających w sprawach politycznych - który zdecyduje o adopcji przez parę jednopłciową. Niech się znajdzie taki, który uzna, że ustrój polskiej szkoły skrajnie narusza konstytucyjną wolność zarówno nauczania jak indywidualnego rozwoju. Niech normą stanie się finansowa odpowiedzialność państwa za naruszenia prawa do zdrowia przez zatrute powietrze, do ochrony zdrowia przez zrujnowane szpitale. Media kształtują kulturę prawną. O ile same ją mają.
Wesprzyj nas

Wokanda: prawo i co prawo znaczy?

ObyPomoc o represjach. Raport


Jest już listopadowy raport ObyPomocy o represjach, jakie dotykają uczestniczących w protestach przeciwko pisowskiej władzy. Został sporządzony na podstawie informacji uzyskanych od osób, które zgłosiły się do grupy pomocy prawnej działającej przy Fundacji Wolni Obywatele RP

Raport obejmuje jedynie udokumentowane przypadki, w tym m. in.: przesłuchania w komisariatach i prokuraturze w charakterze podejrzanych lub świadków, wyroki nakazowe wydane na podstawie wniosków o ukaranie przygotowanych przez policję oraz postępowania prowadzone w oparciu o przepisy kodeksu karnego. W raporcie oprócz statystyk ogólnych, znajdują się również informacje o postanowieniach czy wyrokach sądowych, które zapadły w danym miesiącu oraz kalendarium nadchodzących rozpraw i posiedzeń sądowych. Kończący raport aneks zawiera treść przepisów, na podstawie których stawiane są zarzuty osobom protestującym.


RAPORT ObyPomocy znajdziesz TUTAJ


 Wyroki nakazowe zostały wydane w sprawie 7 osób. Były to wyroki za kontrmiesięcznicę, akcje solidarnościowe i gromadzenie się w czasie epidemii. Sądy umorzyły, uniewinniły lub odmówiły wszczęcia postępowania w I instancji w 9 sprawach, które objęły 35 osób.

Sześć osób zostało uznanych za winnych. Chodzi o demonstrację w Hajnówce 23 lutego 2019 roku.  Sędzia Grzegorz Front, uznał że osoby te przeszkadzały w przebiegu IV Hajnowskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych i ukarał je karą  grzywny w wysokości 200 zł.

Umorzonych zostało pięć spraw związanych z zakazem zgromadzeń w stanie epidemii.


 ZOBACZ TAKŻE: Wzajemna pomoc. Zbiórka pieniędzy dla ofiarprześladowań politycznych


 Z postępowań z Kodeksu Karnego prokurator rejonowy Warszawa Śródmieście Północ sporządził akt oskarżenia przeciwko panu Zbigniewowi. Oskarża go o znieważenie pomnika smoleńskiego 10 maja, czerwca i lipca 2020 roku. Pan Zbiegniew co miesiąc składał tam wieniec z napisem „Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród polski. Stop kreowaniu fałszywych bohaterów!”.

Raport ObyPomocy na stronie obywatelerp.org

O autorze

Poprzednio w Wokandzie

Prawo w internecie

Dane Google Trends - częstość wyszukiwania haseł o sądach odpowiada najwyraźniej wyłącznie użytkowym potrzebom. Im "bliżej ludzi", tym zainteresowanie większe...

Wspieraj obywatelskie media

Od mediów zależy poziom kultury prawnej społeczeństwa, ale także wśród sędziów.
Wesprzyj nas