Obywatele RP do Ziobry: Macie obowiązek traktować nas jak więźniów sumienia


Stosowania reguł dotyczących więźniów sumienia żądają Obywatele RP wobec skazanych na karę pozbawienia wolności za czyny popełnione z motywacji politycznej lub przekonań ideowych. List otwarty w tej sprawie wystosowali do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz do gen. Jacka Kitlińskiego, dyrektora generalnego służby więziennej

Domagają się stosowania reguł przewidzianych w art. 107 Kodeksu karnego wykonawczego, niezależnie od tego, czy skazanie to dotyczyło przestępstwa czy wykroczenia. Chodzi o odbywanie kary w oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa, prawo do korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia oraz dobrowolną pracę.

W styczniu Tadeusz Jakrzewski i Paweł Kasprzak z Obywateli RP trafili do więzienia (kary zastępcze za odmowę zapłaty grzywny, która została orzeczona wyrokiem nakazowym za udział w pokojowych demonstracjach). – Państwo, które uznało za konieczne wysłanie ich tam nie wywiązało się z obowiązku traktowania ich jak więźniów sumienia. Jeżeli chcecie zamykać nas w więzieniach, macie obowiązek nam to zapewnić – napisali w liście Obywatele RP.


***


List otwarty Obywateli RP do
Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego

W styczniu 2021r. Tadeusz Jakrzewski i Paweł Kasprzak, uczestnicy naszego ruchu, odbyli kary pozbawienia wolności orzeczone jako kary zastępcze wobec odmowy zapłaty kar grzywny wymierzonych prawomocnymi wyrokami nakazowymi. Wyroki te zapadły w sprawach dotyczących rzekomych wykroczeń związanych z ich udziałem w pokojowych zgromadzeniach publicznych.

Mamy podstawy, by twierdzić, że konsekwencją nasilenia policyjnych represji wobec uczestników pokojowych zgromadzeń publicznych będą coraz częściej przypadki wyroków wydawanych wobec ludzi stających w obronie praw podstawowych. Konsekwencją takich wyroków, dotychczas wymierzających kary grzywny, będą – po odmowie ich zapłaty – zastępcze kary pozbawienia wolności.

Zgodnie z treścią art. 107 Kodeksu karnego wykonawczego, skazani za przestępstwo popełnione z motywacji politycznej lub przekonań ideowych, które nie zostało popełnione z użyciem przemocy, odbywają karę w oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa. Mają prawo do korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia oraz nie podlegają obowiązkowi pracy.

W wypadku Tadeusza Jakrzewskiego i Pawła Kasprzaka państwo, które uznało za konieczne wysłanie ich do więzienia, nie wywiązało się z tego obowiązku.

Obywatele RP żądają od państwa polskiego stosowania wobec skazanych na karę pozbawienia wolności i skazanych, wobec których orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za czyny popełnione z motywacji politycznej lub przekonań ideowych i nie popełnione z użyciem przemocy, reguł dotyczących więźniów sumienia, przewidzianych w art. 107 Kodeksu karnego wykonawczego – niezależnie od tego, czy skazanie to dotyczyło przestępstwa czy wykroczenia.

  • Odbywanie kary w oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa.
  • Prawo do korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia.
  • Praca dobrowolna, nie przymusowa.

Jeżeli chcecie zamykać nas w więzieniach, macie obowiązek nam to zapewnić.

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Starsze opinie, komentarze, listy