Sprostowanie

W artykule „Zasady postępowania służące ochronie i zabezpieczeniu nieletnich według chrystusowców” autorstwa p. Agnieszki Laferi, opublikowanym w dniu 15 stycznia 2020 r., przedstawiono wybiórczo treść niektórych punktów „Zasad postępowania służących ochronie i zabezpieczeniu nieletnich” obowiązujących w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. Poniżej przytoczono oryginalną treść z zaznaczeniem pominiętych fragmentów.

„22. Zaleca się Współbraciom, aby – niezależnie od sytuacji w jakiej się znaleźli, gdyby ktokolwiek z osób świeckich zarzucał im popełnienie czynów, o których mowa w niniejszym dokumencie – zachowali zawsze milczenie wobec tych oskarżeń, nie wdając się pod żadnym pozorem w dyskusje z takimi osobami, mając na uwadze, że często sytuacje takie stanowią prowokację i są nagrywane, albowiem ich celem jest odebranie dobrego imienia Kościołowi.” O sytuacjach takich współbracie niezwłocznie winni zawsze poinformować przełożonych wyższych lub przełożonego domu.

„40. Należy być bardzo uważnym na wszelkie zachowania prowokacyjne ze strony nieletnich bądź osób czy grup posługujących się nieletnimi w celu prowokacji (…) Jeśli okoliczności tego wymagają wikariusz generalny niech skorzysta z koniecznej pomocy prawnej i zapewni taką – jeśli potrzeba współbratu, który jest zaangażowany w sprawę”. Ewentualne podejrzenia co do takiego zachowania należy przekazać natychmiast przełożonym wyższym oraz bezpośrednim przełożonym (wikariusze – proboszczowi; pozostali współbracia – przełożonemu domu. Wikariusz generalny lub jego delegat z kolei powinien skontaktować się bez zwłoki z rodzicami/opiekunami prawnymi nieletnich, których sprawa może dotyczyć. Jeśli okoliczności tego wymagają wikariusz generalny niech skorzysta z koniecznej pomocy prawnej i zapewni taką – jeśli potrzeba współbratu, który jest zaangażowany w sprawę”.

„42. Gdyby na jakimkolwiek etapie formacji początkowej wobec kogokolwiek ze współbraci zaistniało podejrzenie popełnienia czynów, o jakich mowa w tym dokumencie, zostanie przeprowadzona przez jego przełożonych w porozumieniu z przełożonym generalnym gruntowna weryfikacja jego sytuacji (…) Dla ochrony dobrego imienia osób konieczne jest zachowanie dyskrecji”. W razie potwierdzenia się zarzutów – kandydat zostanie niezwłocznie odesłany. Dla ochrony dobrego imienia osób konieczne jest zachowanie dyskrecji.

Nieprawdziwe są sugestie autorki publikacji, jakoby Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej zalecało ukrywanie przestępstw popełnianych przez członków zakonu, albowiem zalecenia dotyczą jedynie zachowania dyskrecji.

Ks. Krzysztof Olejnik SChr
Przełożony Generalny
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii ZagranicznejOdpowiedź redakcji na to sprostowanie w piątek.

O autorze

Głosy w dyskusji

Wybory najpóźniej za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Znaczenie „partyjnego programu”

Wygrane kampanie PiSu w praktyce uruchamiały spontaniczne działania oddolne (by użyć ukochanego słowa z czasów „Solidarności”) nie tylko działaczy partyjnych, ale bardziej zaangażowanych wyborców PiSu. Program najwyraźniej do nich przemawiał i zostawiał miejsce na włączenie się w akcję za własną partią.

Czytaj »
programy partyjne

Ile może być wart partyjny program?

Obywatele RP zadają fundamentalne pytania, bo polskie państwo trzeba przemyśleć na nowo, a wiarygodną politykę rozpoczyna wizja kształtująca się

Czytaj »