Społeczne protesty: relacje, zapowiedzi, oceny

Protesty od wewnątrz - to ważne, by ich uczestnicy, osoby organizujące, znające "kuchnię", wyzwania i zagrożenia, miały szansę mówić własnym głosem.

Buduj z nami media

O demokrację trzeba dziś walczyć nie tylko na ulicach. Ważny jest obywatelski głos i opinia publiczna. Którą słyszą i z którą muszą się liczyć politycy. Nie tylko rządzący - również ci, którzy w opozycji pretendują do miana naszych przedstawicieli. "Dorosła polityka" lub polityka "zawodowa" to często PR, pustosłowie lub zwykłe kłamstwa. Media są niezbędnym składnikiem obywatelskiego społeczeństwa. Bez nich nasze wysiłki są często daremne. Jeśli chcesz wspierać demokratyczny projekt w Polsce, masz szansę zrobić to również tu.
Wesprzyj nas

Społeczne protesty: relacje, zapowiedzi, oceny

Stwórzmy Park Narodowy na Odrze!

Zaapeluj z nami do premiera Mateusza Morawieckiego, by jak najszybciej powołał Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. To najlepsze, co możemy Odrze ofiarować po katastrofie, której doświadczyła – w internecie pojawiła się petycja do premiera Morawieckiego. Jest ona inicjatywą Fundacji Greenpeace Polska i redakcji Gazety Wyborczej

W związku z katastrofą ekologiczną, która w lipcu i sierpniu 2022 r. dotknęła rzekę Odrę, domagamy się pilnych działań, mających służyć odbudowie tego cennego ekosystemu i zwracamy się do Pana z apelem o powołanie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry oraz podjęcie innych przedsięwzięć służących renaturyzacji tej wyjątkowej polskiej rzeki rzecznego – czytamy w petycji. –  Objęcie dolnej Odry najwyższą formą ochrony byłoby zgodne z pańską obietnicą tworzenia nowych parków narodowych.

PODPISZ petycję w sprawie powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Inicjatorzy akcji podkreślają, że dolny odcinek Odry to bodaj najcenniejszy przyrodniczo fragment rzeki. Występuje tu około 250 gatunków ptaków. „Dla wielu z nich jest to obszar o kluczowym znaczeniu podczas sezonowych przelotów, kiedy ich zgrupowania w tym obszarze liczą dziesiątki tysięcy osobników”. – Dolna Odra to jedna z najważniejszych w kraju ostoi lęgowych bielika, gęgawy, kormorana, bąka, kani rudej, ohara, błotniaka stawowego, derkacza, żurawia, rybitwy rzecznej i czarnej oraz zimorodka – wyliczają. Poza ptakami żyją tu również liczne ssaki, gady, płazy, rzadkie bezkręgowce oraz ponad 400 gatunków roślin.

Greenpeace i Gazeta Wyborcza przypominają, że od 21 lat w Polsce nie powstał żaden nowy park narodowy, a ich obecna powierzchnia to niewiele więcej niż 1% Polski i że Mateusz Morawiecki obiecał tworzenie nowych parków narodowych. Ponad to już na początku lat 90. ubiegłego wieku planowano utworzenie międzynarodowego, polsko-niemieckiego parku narodowego. Park powstał jedynie po stronie niemieckiej, więc czas najwyższy, by Polska również objęła rzekę właściwą ochroną.

PODPISZ petycję w sprawie powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

– W związku z tym zwracamy się do Pana [premiera – red.] z apelem o jak najszybsze przygotowanie – w porozumieniu ze stroną społeczną, samorządami i światem naukowym – ustawy, która pozwoli powołać Park Narodowy Dolnej Odry – dla dobra ludzi i przyrody, której jesteśmy częścią – czytamy w petycji.

Dlaczego powinien powstać Park Narodowy Doliny Dolnej Odry? Bo, jak wyliczają autorzy petycji:

  • to najlepszy sposób na jej odbudowę po sierpniowej katastrofie oraz szansa na uniknięcie podobnych problemów w przyszłości,
  • żyje tu ponad 250 gatunków ptaków, a dla wielu z nich to kluczowy obszar w czasie sezonowych przelotów,
  • to dom globalnie zagrożonej wyginięciem wodniczki,
  • to unikatowa w skali całej Europy mozaika krajobrazów,
  • Dolna Odra spełnia wszelkie ustawowe kryteria obszaru, na którym może być powołany park narodowy, a ochronie powinna podlegać cała przyroda i walory krajobrazowe,
  • utworzenie tu parku narodowego było planowane już 30 lat temu,
  • park narodowy istnieje również w Dolinie Odry po niemieckiej stronie granicy,
  • przyrodnicze i społeczne korzyści z utworzenia parku wielokrotnie przeważają nad kosztami,
  • od 21 lat w Polsce nie powstał żaden nowy park narodowy, a ich obecna powierzchnia to niewiele więcej niż 1% Polski

O autorze

Poprzednio o protestach

Rozumiesz coś z tego?

Porównaj dane z Google Trends - częstość wyszukiwania haseł "Aborcja", "Kościół", "Religia" i "Dieta". Różnice między kościołem i religią są zrozumiałe, ale dla osób uczestniczących w protestach kobiet protestów ten wykres jest kolejną "chwilą prawdy".

Bojkot Orlenu?

Byłby zasłużony, to jasne. Zwłaszcza po przejęciu przez Orlen niezależnych dotąd mediów. Wraz z nimi Orlen kupił bazę danych czytelników i użytkowników mediów. Prezent dla PiS i propagandy z wykorzystaniem możliwości Internetu. Tyle, że bojkot konsumencki rzadko bywa skuteczny na świecie - w Polsce nigdy. Wystarczyłoby jednak, gdyby co 10 z 10 milionów wyborców opozycji zechciał co miesiąc przekazać równowartość litra benzyny, a stworzylibyśmy fundusz, który odwróciłby szanse w naszej walce. Jedna taka wpłata w roku - bylibyśmy w innej rzeczywistości.
Wesprzyj nas