Piotr Niemczyk

Piotr Niemczyk dotrzymał obietnicy

Wraz z dopuszczeniem mowy nienawiści do głównego nurtu dyskusji o problemach politycznych i społecznych, zaczęła rosnąć liczba przestępstw, których ofiarami są osoby słabsze: kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawni. Wyraźnie rośnie przemoc domowa i wobec zwierząt