wolność zgromadzeń

Sąd: Niewinny!

Sąd Rejonowy w Puławach wydał wyrok, w którym uwolnił Bogdana Ambrożkiewicza od stawianych mu zarzutów….