Wokanda

Sąd orzekł: – Niewinny!

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście uniewinnił Wojciech Kinasiewicza z Obywateli RP, który sądzony był z powodu udziału w pikiecie…