Wokanda: prawo i co prawo znaczy?

Widziane z wnętrza sądowej sali prawo przestaje być abstrakcją. Kiedy służy obronie praw jednostki, staje się potrzebne jak powietrze do oddychania. Wiele jeszcze trzeba zrobić, by prawo stało się takim fundamentem ustroju, który potrafi podtrzymać demokrację. Będzie tak wówczas, gdy każda i każdy z nas będzie mógł przed sądem dochodzić nie tylko praw "politycznych", ale również "zwykłych" - w szkole, w szpitalu, w urzędzie.

Media są ważne

Nie ma "nielegalnych demonstracji". Nie ma "przepychanek z policją". Tych i wielu innych rzeczy nie wiedzą dzisiejsze media. Pomóż nam budować takie, z których opinia kształtuje "kulturę prawną". Niech się dzięki nim znajdzie odważny sędzia - obok tych bohatersko orzekających w sprawach politycznych - który zdecyduje o adopcji przez parę jednopłciową. Niech się znajdzie taki, który uzna, że ustrój polskiej szkoły skrajnie narusza konstytucyjną wolność zarówno nauczania jak indywidualnego rozwoju. Niech normą stanie się finansowa odpowiedzialność państwa za naruszenia prawa do zdrowia przez zatrute powietrze, do ochrony zdrowia przez zrujnowane szpitale. Media kształtują kulturę prawną. O ile same ją mają.
Wesprzyj nas

Wokanda: prawo i co prawo znaczy?

Obywatele RP wygrywają w sądzie z TV Republika!

Nieczęsto udaje się doprowadzić do rozstrzygnięcia sądowego w sprawie zniesławienia  osób upominających się o praworządność przez media związane z PiS, ale 17 osobom związanych z ruchem Obywatele RP to się powiodło

Za słowa „antypolska organizacja, zrzeszająca byłych UB-eków i SB-eków” oraz „ludzie, którzy bronią UB-eków i SB-eków i chcą powrotu do władzy komunistów”, opublikowane 9 grudnia 2019 r. na portalu internetowym stacji telewizyjnej Telewizja Republika, skazany został  Sebastian M. – ówczesny zastępca redaktora naczelnego w Telewizji Republika, odpowiadający za komunikację w Internecie.

Artykuł o tytule „Obrońcy SB-ków Obywatele RP blokują wjazd do Ministerstwa Sprawiedliwości!” został już usunięty ze strony TV Republika, acz do dziś pozostał prowadzący do niego wpis konta TV Republika na platformie X (wówczas Twitter).

Artykuł dotyczył pikiety Obywateli RP na skwerze przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Obywatele RP przestawiali podstawowe postulaty przywrócenia praworządności w Polsce. Pomówienie było tym bardziej dotkliwe, że w gronie demonstrantów znajdowały się osoby związane z opozycją antykomunistyczną, takie jak Kinga Kamińska, Michał Dadlez i Ryszard Piotr Stańczak.

Sebastian M. skazany został 14 listopada 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie za czyn z art. 212 § 2 k.k. na karę 20000 zł grzywny, wypłacenie każdemu ze skarżących nawiązki w wysokości 2000 zł oraz zwrot kosztów postępowania.

Skazanemu przysługuje sprawo do apelacji.

O autorze

Poprzednio w Wokandzie

Prawo w internecie

Dane Google Trends - częstość wyszukiwania haseł o sądach odpowiada najwyraźniej wyłącznie użytkowym potrzebom. Im "bliżej ludzi", tym zainteresowanie większe...

Wspieraj obywatelskie media

Od mediów zależy poziom kultury prawnej społeczeństwa, ale także wśród sędziów.
Wesprzyj nas