Społeczne protesty: relacje, zapowiedzi, oceny

Protesty od wewnątrz - to ważne, by ich uczestnicy, osoby organizujące, znające "kuchnię", wyzwania i zagrożenia, miały szansę mówić własnym głosem.

Buduj z nami media

O demokrację trzeba dziś walczyć nie tylko na ulicach. Ważny jest obywatelski głos i opinia publiczna. Którą słyszą i z którą muszą się liczyć politycy. Nie tylko rządzący - również ci, którzy w opozycji pretendują do miana naszych przedstawicieli. "Dorosła polityka" lub polityka "zawodowa" to często PR, pustosłowie lub zwykłe kłamstwa. Media są niezbędnym składnikiem obywatelskiego społeczeństwa. Bez nich nasze wysiłki są często daremne. Jeśli chcesz wspierać demokratyczny projekt w Polsce, masz szansę zrobić to również tu.
Wesprzyj nas

Społeczne protesty: relacje, zapowiedzi, oceny

Zło jest złem. W akcie solidarności aktywiści donoszą sami na siebie

Blisko 100 osób w Polsce 2 stycznia opublikowało na Facebooku oświadczenie w solidarności z Janiną Ochojską, której grożą prokuratorskie zarzuty po tym jak oceniła sytuację na granicy polsko-białoruskiej

Założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej napisała na Twitterze: „Mam nadzieję, że kiedyś ludzie ze Straży Granicznej odpowiedzą za łamanie prawa i tortury zadawane niewinnym ludziom. Opisy takich czynów czytałam w relacjach osób, które przeżyły II WŚ, wzorce z katów niemieckich i sowieckich obozów”. Za słowa te wiceszef MSWiA Maciej Wąsik złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znieważenia funkcjonariuszy państwowych.

Dzisiaj blisko sto osób opublikowało mocne oświadczenia tej sprawie na swoich profilach na Facebooku. Jutro (3 stycznia) o godz. 15 złożą je osobiście bądź listownie do prokuratur w różnych miejscach w Polce. Będą je również odczytywali publicznie. Do właściwych prokuratur trafią więc samodonosy o możliwości popełnienia przestępstwa znieważenia funkcjonariuszy państwowych.

To akcja „w geście solidarności z wszystkimi represjonowanymi za słowa prawdy Obywatelkami i Obywatelami, a są wśród nich oprócz Janiny Ochojskiej m.in. Władysław Frasyniuk, Marta Lempart, Bartosz Kramek, Michał Kobosko i Piotr Maślak – czytamy w oświadczeniu.

Wśród osób zaangażowanych w tę inicjatywę są aktywiści i aktywistki związani z ruchem Obywatele RP (m.in. Paweł Kasprzak, Wojciech Kinasiewicz, Radosław Baszuk, Ewa Trojanowska, Anna Miedzińska, Agnieszka Dzikowska, Dagmara Drozd, Janusz Polowczyk, Paweł Wrabec, Rafał Szymczak, Piotr Fijałkowski, Dariusz Bobak), aktywiści, którzy uczestniczyli akcji symbolicznego przecięcia drutu kolczastego na granicy polsko-białoruskiej (Kajetan Wróblewski, Andżelika Domańska, Bartosz Kramek, Grzegorz Antoszewski), warszawskie aktywistki (Agnieszka Wierzbicka, Elżbieta Podleśna, Ewka Błaszczyk, Beata Geppert, Iwona Wyszogrodzką, Joanna Gzyra-Iskandar), czy Jolanta Urbańska z Demokratycznej RP.

Oświadczenie Pawła Kasprzaka
Oświadczenie Ewy Trojanowskiej

Oświadczenie

„Mam nadzieję, że kiedyś ludzie ze Straży Granicznej odpowiedzą za łamanie prawa i tortury zadawane niewinnym ludziom. Opisy takich czynów czytałam w relacjach osób, które przeżyły II WŚ, Wzorce z katów niemieckich i sowieckich obozów”. To napisała Janina Ochojska, założycielka i od 1992 r. prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej. Powtarzam te słowa z pełnym przekonaniem o ich słuszności. Właśnie za te słowa, pełniący funkcję wiceministra Michał Wąsik grozi Janinie Ochojskiej zarzutami prokuratorskimi.

Świadomy odpowiedzialności karnej oraz reagując na działania funkcjonariuszy nie tylko Straży Granicznej, ale także Policji oraz żołnierzy Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy z premedytacją dopuszczają się na granicy polsko-białoruskiej zorganizowanej zbrodni przeciwko ludzkości aktywnie uczestnicząc w łamaniu prawa i torturach, którzy są oprawcami, katami dla osób uchodźczych, oświadczam, że powinni za swoje czyny ponieść odpowiedzialność karną.

Jednocześnie oświadczam publicznie, że w powyższym kontekście:

1. Premier Mateusz Morawiecki jest zbrodniarzem.
2. Wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński jest zbrodniarzem.
3. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak jest zbrodniarzem.
4. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński jest zbrodniarzem.
5. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik jest zbrodniarzem.
6. Komendant główny Straży Granicznej Tomasz Praga jest zbrodniarzem.
7. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej Wiesław Kukuła jest zbrodniarzem.
8. Komendant główny Policji Jarosław Szymczyk jest zbrodniarzem.

Wszystkie wymienione powyżej osoby powinny ponieść odpowiedzialność za sprawstwo kierownicze zbrodni popełnianych przez podległych im funkcjonariuszy, funkcjonariuszki i żołnierzy.

Zarówno funkcjonariusze dopuszczający się zbrodni bezpośrednio, jak i ich zwierzchnicy wszystkich szczebli okrywają hańbą polski mundur i nas wszystkich jako naród, jako społeczeństwo.

W geście solidarności z wszystkimi represjonowanymi za słowa prawdy Obywatelkami i Obywatelami, a są wśród nich oprócz Janiny Ochojskiej m.in. Władysław Frasyniuk, Marta Lempart, Bartosz Kramek, Michał Kobosko i Piotr Maślak, 3 stycznia 2022 o godz. 15.00 przekażę prokuraturze doniesienie o możliwości popełnienia przeze mnie przestępstwa.

Uzasadnienie:

Od kilku miesięcy funkcjonariusze Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej i Policji z premedytacją dopuszczają się na granicy Polski i Unii Europejskiej z Białorusią zorganizowanej zbrodni przeciw ludzkości, czyli czynów opisanych w art. 118a Kodeksu karnego, za które sprawcom grozi od 12 lat pozbawienia wolności do dożywocia włącznie.

Oto lista ich działań będących rodzajem tortur lub nieludzkiego traktowania, stwierdzonych przez licznych świadków, wielokrotnie opisanych i nagranych:

1. Łapanki i wywózki (zwane push-backami), także rodzin z małymi dziećmi i kobiet ciężarnych
2. Rozdzielanie rodzin, wypychanie nieletnich za granicę
3. Wywózki chorych ze szpitali do lasów
4. Stosowanie wobec uchodźców i migrantów tortur psychicznych, werbalnych i fizycznych, w tym przepychanie przez zasieki z drutu żyletkowego, wpychanie do rzeki, na bagna, szczucie psami itp.
5. Blokowanie/utrudnianie interwencji medycznych
6. Blokowanie dostarczania jedzenia i pomocy uchodźcom
7. Niszczenie/kradzież telefonów lub kart sim
8. Zabieranie śpiworów, jedzenia
9. Blokowanie/utrudnianie pomocy prawnej uchodźcom/migrantom i kontaktu z pełnomocnikami
10. Bezczeszczenie zwłok poprzez przeciąganie martwych ciał na drugą stronę granicy.

Wszystkie te działania przyczyniły się do wywołania katastrofy humanitarnej. Lista osób, w tym dzieci, które w wyniku opisanych praktyk, stosowanych przez katów w polskich mundurach, poniosły śmierć lub uszczerbek na zdrowiu, ciągle się wydłuża. Tortury psychiczne dotykają wszystkich. Także tych, którzy, służąc w wymienionych formacjach, usiłują zachować przyzwoitość i unikają udziału w opisanych czynach.

Pełniący rolę katów lub po prostu zwyrodniali funkcjonariusze polskich służb dokonują tych odrażających, hańbiących polski mundur zbrodni na polecenie swoich bezpośrednich przełożonych oraz polskiego rządu.

Osoby niosące pomoc ofiarom przestępstw popełnianych przez wymienione wyżej służby spotyka ze strony państwowego aparatu przemocy szereg dotkliwych i bezprawnych szykan. Mieszkańcy terenów objętych bezprawnym, niekonstytucyjnym „stanem wyjątkowym” są zastraszani i nękani przez polskie służby. Ludzie głośno mówiący o przestępczej działalności funkcjonariuszy otrzymują zarzuty prokuratorskie za rzekome ich znieważanie.

Prokuratura, zamiast stawiać zarzuty zbrodniarzom oskarża osoby, które wyrażają opinię na temat ohydnych zbrodni o znieważenie oprawców. Można więc uznać, że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro jest winny przestępstwa zaniechania (art. 2 Kodeksu karnego).

W żaden sposób nie można i nie da się usprawiedliwić wszystkich tych praktyk zbrodniami popełnianymi przez reżim białoruski czy też koniecznością obrony polskiej granicy.

Kiedy jesteśmy świadkami zbrodni, nie możemy milczeć, bo to oznacza przyzwolenie na nią. Nikt nie może nam też odebrać prawa do nazywania rzeczy po imieniu, a szczególnie nie mogą tego uczynić sami zbrodniarze i kaci plugawiący honor Polski, Polaków i Polek, honor polskiego munduru każdej służby.

Źródła prawa:

a) zbrodnie przeciw ludzkości w polskim Kodeksie Karnym: https://lexlege.pl/kk/art-118a/
b) zbrodnie przeciw ludzkości w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego; https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_przeciwko_ludzko%C5%9Bci
c) Czym są tortury według Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania.
d) Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.: https://arslege.pl/zakaz-tortur/k350/a29690/

Opinie:

Dowody zbrodni:

Raport o działaniach medycznych:https://www.researchgate.net/…/357174527_Leczymy
Wywiad z lekarką:https://wyborcza.pl/…/7,127290,27895268,lekarka-znad
Raport o kryzysie humanitarnym:https://www.grupagranica.pl/…/Raport-GG-Kryzys
Raport Amnesty International: https://amnesty.org.pl/bialorus-polska-ue-nowe-dowody…/
Niektóre materiały opublikowane przez media:
https://wyborcza.pl/7,75399,27930713,mamo-pomodl-sie-za
https://oko.press/chcialbym-sluzyc-polakom-wiedza…/
https://oko.press/ochojska-o-sg-mam-nadzieje-ze…/
https://oko.press/co-by-pan-radzil-w-srodku-lasu…/
https://oko.press/dezinformacja-zastraszanie-agresja-11…/
https://oko.press/jakby-to-nie-byli-ludzie-13-form…/
https://oko.press/50-latke-z-podlasia-ktora-pomaga…/

O autorze

Poprzednio o protestach

Rozumiesz coś z tego?

Porównaj dane z Google Trends - częstość wyszukiwania haseł "Aborcja", "Kościół", "Religia" i "Dieta". Różnice między kościołem i religią są zrozumiałe, ale dla osób uczestniczących w protestach kobiet protestów ten wykres jest kolejną "chwilą prawdy".

Bojkot Orlenu?

Byłby zasłużony, to jasne. Zwłaszcza po przejęciu przez Orlen niezależnych dotąd mediów. Wraz z nimi Orlen kupił bazę danych czytelników i użytkowników mediów. Prezent dla PiS i propagandy z wykorzystaniem możliwości Internetu. Tyle, że bojkot konsumencki rzadko bywa skuteczny na świecie - w Polsce nigdy. Wystarczyłoby jednak, gdyby co 10 z 10 milionów wyborców opozycji zechciał co miesiąc przekazać równowartość litra benzyny, a stworzylibyśmy fundusz, który odwróciłby szanse w naszej walce. Jedna taka wpłata w roku - bylibyśmy w innej rzeczywistości.
Wesprzyj nas