Monika Płatek

Strajk: stan bezprawia trwa w tym ośrodku od lat

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (dalej: KOZZD, Gostynin); najtrudniej opisać smród, brak powietrza i łomot przybijanej do zewnętrznej ściany blachy. To się tam dzieje; teraz. Okienko jest niewielkie. Smród lepi się do ciała, do poręczy, podchodzi do szpary w oknie, wychyla się niepewnie i cofa. Z powrotem rozlewa się po ludziach, po pryczach, obsiada równo przedmioty i ludzi