Dyskusje o własnej przeszłości. Pańszczyzna i niewolnictwo w dawnej Polsce

Dyskusja o pańszczyźnie zapowiadała się głęboką zmianę naszych wyobrażeń historycznych, co byłoby również nie bez znaczenia dla zrozumienia obecnych przemian społecznych w Polsce

Niestety, tak jak się z pewnym rozmachem zaczęła, tak skończyła się szybko i ucichła. Trzeba jednak do niej powracać i kontynuować. Polska ma wyjątkowo antykwaryczny obraz własnej historii, którym z jednej strony karykaturalnie się manipuluje, z drugiej zaś budzi on niechęć i obojętność. Brak poważnej i pogłębionej dyskusji o własnej przeszłości jest zaś przyczyną poważnego obniżenia kultury politycznej.


O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Głosy w dyskusji

Wybory już za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Znaczenie „partyjnego programu”

Wygrane kampanie PiSu w praktyce uruchamiały spontaniczne działania oddolne (by użyć ukochanego słowa z czasów „Solidarności”) nie tylko działaczy partyjnych, ale bardziej zaangażowanych wyborców PiSu. Program najwyraźniej do nich przemawiał i zostawiał miejsce na włączenie się w akcję za własną partią.

Czytaj »