Jakie zadania wyznaczyć instytucjom obywatelskim? Ankieta przed debatą

Ilistracja: Joey Guidone

Drugą debatę, związaną z udziałem w wyborach do parlamentu w 2023 roku, Obywatele RP organizują w niedzielę 18 grudnia. Przed spotkaniem proszą o odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie debatawspolnalista.pl. Mają one pozwolić zorganizować dyskusję tak, żeby była naprawdę otwarta

Debata zaplanowana jest na 18 grudnia 2022 (godz. 16 do 20) w Pracowni „Duży Pokój” przy ul. Wareckiej 4/6 w  Warszawie.

Pierwszą debatę Obywatele RP zorganizowali 27 listopada. Materiał ze spotkania jest  bardzo obszerny. Celem debaty było zastanowić się, jaką rolę  powinny odegrać inicjatywy obywatelskie, by osiągnąć potrzebną w Polsce przewagę 276 lub 307 mandatów.

Pytania przed drugą, niedzielną debatą, są więc zawężone do tego tematu. Pomijają propozycje algorytmów tworzenia wspólnej listy jako zależne wyłącznie od woli liderów partii – a tej woli dziś (jeszcze?) brakuje. Koncentrują się na tych z proponowanych wstępnie działań, które przewidują aktywność obywatelską.

Takich propozycji było również sporo 27 listopada. Nawet jedna z najostrożniejszych propozycji Marcina Święcickiego, by organizacje obywatelskie wybrały (nawet w prawyborach) własnych reprezentantów i umieściły ich na 5. miejscach list koalicji partyjnej, przewiduje taką aktywność. Jeśli ograniczyć się z kolei do idei by ponadpartyjni, obywatelscy kandydaci zostali wystawieni do Senatu w okręgach, w których dzisiejsza opozycja nie ma szans, a przewaga PiS wydaje się nie do pokonania, jak w propozycji Kuby Wygnańskiego – ktoś musi ich tam wyłonić.

Pytania przed niedzielną debatą

1. Czy celem obywatelskich działań ma być wyłącznie perswazja (lub organizacja nacisku opinii publicznej), czy próba działania poprzez fakty dokonane?
2. Czy celem inicjatywy społecznej jest wspólna lista czterech partii opozycyjnych (lub np. dwóch koalicji, jeśli jedna okaże się nieosiągalna), czy wyłonienie kandydatów obywatelskich i umieszczenie ich na wspólnych listach?
3. Kto to jest kandydat obywatelski (ktoś spoza partii, ktoś uzyskujący społeczną rekomendację)?
4. a. Jeśli chcemy kandydatów obywatelskich, to jak ich zaproponować, czyja dokładnie ma być rekomendacja?
4.b. Jak doprowadzić do umieszczenia ich na partyjnych listach (negocjacje z liderami, organizacja publicznych wysłuchań)?
5. Jaki powinien być klucz formowania inicjatyw obywatelskich? Czy powinny być sformalizowane (np. zarejestrowane jako stowarzyszenia, komitety wyborców)? Czy powinny je tworzyć organizacje i ruchy obywatelskie (które?), „osoby z autorytetem” (które?), jaka ma być legitymacja takich inicjatyw?
6. Czy program (wspólnej) listy wyborczej powinien zawierać uzgodnioną wspólną platformę programową, czy raczej podkreślać pluralizm i fakt, że skład wspólnej listy jest wynikiem społecznego poparcia dla tworzących ją partii i środowisk oraz pluralizm inicjatywy? Czy i w jaki sposób zaangażować się (i wyborców) w debatę programową?
7. Jakie tematy powinny być wiodące w rozmowach z kandydatami? Co jest ważne dla wyborców poza dużymi miastami? Co jest ważne dla osób młodych?
8. Jak skłonić partie do pokazania swoich kandydatów TERAZ, a nie na dwa tygodnie przed terminem rejestracji list wyborczych?

Obywatele RP proszą, by odpowiedzieć na nie na stronie: debatawspolnalista.pl

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Głosy w dyskusji

Wybory już za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Znaczenie „partyjnego programu”

Wygrane kampanie PiSu w praktyce uruchamiały spontaniczne działania oddolne (by użyć ukochanego słowa z czasów „Solidarności”) nie tylko działaczy partyjnych, ale bardziej zaangażowanych wyborców PiSu. Program najwyraźniej do nich przemawiał i zostawiał miejsce na włączenie się w akcję za własną partią.

Czytaj »