Komisja Wenecka: – Ciągłość sprawowania urzędu RPO ma ogromne znaczenie

Komisja Wenecka Rady Europy wydała oświadczenie w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich

Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich wygasła 9 września 2020 r. Następca nie został jeszcze wybrany, ale 17 września 2020 niektórzy posłowie zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich stwierdzającego, że ustępujący rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez urzędującego.


PRZECZYTAJ TAKŻE: Mam nadzieję, że historia bezwzględnie rozliczy obecną władzę


Rzecznik Praw Obywatelskich jest ważnym elementem w państwie opartym na demokracji, praworządności, poszanowaniu praw człowieka i podstawowych wolności oraz dobrej administracji.

Komisja Wenecka przypomina, że ciągłość sprawowania urzędu ma ogromne znaczenie. Sytuacja, w której instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich nie będzie mogła w pełni i skutecznie funkcjonować do czasu wyboru przez parlament nowego rzecznika, miałaby istotny negatywny wpływ na ochronę praw obywateli polskich i wszystkich osób mieszkających w Polsce.


Zasady dotyczące ochrony i promowania instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich („Zasady Weneckie”) wyraźnie stanowią, że „Państwa powstrzymają się od podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu lub skutkujących zniesieniem instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich lub przeszkodą w jej skutecznym funkcjonowaniu, oraz będą skutecznie chronić go przed takimi zagrożeniami ”.

Zasady Weneckie zostały zatwierdzone przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 2 maja 2019 r., Zgromadzenie Parlamentarne w dniu 2 października 2019 r. Oraz przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych w dniu 30 października 2019 r. ”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Głosy w dyskusji

Wybory najpóźniej za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Znaczenie „partyjnego programu”

Wygrane kampanie PiSu w praktyce uruchamiały spontaniczne działania oddolne (by użyć ukochanego słowa z czasów „Solidarności”) nie tylko działaczy partyjnych, ale bardziej zaangażowanych wyborców PiSu. Program najwyraźniej do nich przemawiał i zostawiał miejsce na włączenie się w akcję za własną partią.

Czytaj »