Lasy poza kontrolą – szokujący raport Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

fot. Pixabay

W pierwszym kwartale 2021 r. ponad 10% lasów publicznych w Polsce było zarządzanych bez zatwierdzonych Planów Urządzenia Lasu. W ciągu 14 miesięcy Lasy Państwowe pozyskały bez PUL przynajmniej 2 mln m3 drewna – Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot opublikowała raport o polskich lasach

Gospodarka leśna w Polsce prowadzona jest niezgodnie z prawem Unii Europejskiej i wymogami ochrony przyrody oraz bez faktycznego udziału społeczeństwa. Z tego powodu Komisja Europejska zdecydowała się skierować sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE – pisze Pracownia.

Opublikowany przez Pracownię raport wskazuje na masowe wycinki w lasach publicznych bez zatwierdzonych Planów Urządzenia Lasu (PUL), a także zatwierdzania PUL i pomimo negatywnej opinii organów ochrony środowiska o wpływie planowanych wycinek na przyrodę.

PRZECZYTAJ Raport o lasach Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Raport ujawnia liczne nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki leśnej w Polsce. W raporcie czytamy m.in., że

 • W ciągu 14 miesięcy (od 1 stycznia 2020 – 17 marca 2021) Lasy Państwowe pozyskały w lasach publicznych bez zatwierdzonych PULi co najmniej 2 mln m3 drewna.
 • Na dzień 17 marca 2021 powierzchnia lasów zarządzanych bez PULi zajmowała ponad 10% lasów publicznych (780 000 ha), w tym 290 000 ha w obszarach Natura 2000. W zarządzie nadleśnictw, które nie posiadały zatwierdzonych PULi znajdowało się łącznie ponad 110 000 ha siedlisk Natura 2000.
 • Tylko w Nadleśnictwie Suchedniów pozyskano ponad 42 tys. m3 drewna zanim projekt PUL trafił do konsultacji społecznych oraz 100 000 m3 drewna zanim Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała opinię na temat wpływu wycinek na środowisko. Zanim PUL został zatwierdzony, wycięto 115 tys. m3 drzew w tym ponad stuletnich jodeł i modrzewi, z których część trafiła na aukcję cennego drewna.
 • W Nadleśnictwie Borki w Puszczy Boreckiej wycięto 127 tys. m3 drzew bez zatwierdzonego PUL i pomimo negatywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) o wpływie wycinek na siedliska i gatunki Natura 2000. Pozyskanie prowadzono w wydzieleniach, które w opinii RDOŚ powinny były zostać wyłączone z użytkowania.
 • W ciągu ostatnich 30 lat pozyskanie drewna realizowane przez Lasy Państwowe wzrosło ponad dwukrotnie – od 20 mln m3 w 1990 r. do 49 mln m3 (grubizny brutto) w 2019 r.
 • Stan 48% siedlisk leśnych Natura 2000 w Polsce jest niewłaściwy, a 28% pogarsza się.
 • 75% społeczeństwa chce zmniejszenia powierzchni lasów, w których wycina się drzewa, ale polskie prawo nie umożliwia faktycznego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarki leśnej oraz nie zapewnia prawa do zaskarżania Planów Urządzenia Lasu w sądzie.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wskazuje, że potrzebna jest pilna reforma Ustawy o Lasach, konieczne jest też włączenie społeczeństwa w proces zarządzania lasami. – Aby tego dokonać należy zreformować prawo w Polsce – pisze na Facebooku i stawia społeczne postulaty:

 • Wyłączenie co najmniej 20% lasów w Polsce z surowcowej gospodarki leśnej.
 • Zagwarantowanie społecznego i instytucjonalnego nadzoru nad gospodarką leśną.
 • Dostosowanie polskiej ustawy o lasach do środowiskowych dyrektyw europejskich.
 • Wyeliminowanie prowadzenia gospodarki leśnej bez Planów Urządzenia Lasu.
 • Zwiększenie finansowania ochrony przyrody w Polsce z Funduszu Leśnego.

Link do raportu TUTAJ.

fot. Pixabay

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Głosy w dyskusji

Wybory już za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Znaczenie „partyjnego programu”

Wygrane kampanie PiSu w praktyce uruchamiały spontaniczne działania oddolne (by użyć ukochanego słowa z czasów „Solidarności”) nie tylko działaczy partyjnych, ale bardziej zaangażowanych wyborców PiSu. Program najwyraźniej do nich przemawiał i zostawiał miejsce na włączenie się w akcję za własną partią.

Czytaj »