Do płk. Andrzeja Jakubaszka: Czy zapytano białoruską Straż Graniczną o pozwolenie wejścia służb ratowniczych?

Czy Straż Graniczna zwróciła się do komendanta białoruskiej Straży Granicznej o pozwolenie wejścia służb ratowniczych w celu udzielania pomocy tym spośród 32 migrantów, przebywających na granicy polsko-białoruskiej w Ustaszu Górnym, którzy znajdują się w poważnym zagrożeniu zdrowia – pyta płk, Andrzeja Jakubaszka, komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Magdalena Pecul-Kudelska

Do komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej p.o. płk SG Andrzeja Jakubaszka,

Mając na uwadze istotny interes publiczny, jakim jest zdrowie i bezpieczeństwo osób uciekających przed prześladowaniami i wojną
* mając na uwadze to, że od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2, ust. 2 u.d.i.p.),
* mając na uwadze to, że żądana informacja nie jest informacją przetworzoną,
* mając na uwadze to, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych (art. 3, ust. 2, u.d.i.p.)
* mając na uwadze to, że podpis elektroniczny kwalifikowany ani odręczny nie są niezbędne do uzyskania informacji publicznej,
* mając na uwadze to, że art. 23. ustawy o informacji publicznej brzmi: „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”
* w kontekście porozumienia między obwodem grodzieńskim a województwem podlaskim o działaniu służb ratowniczych i pożarniczych, zawartego w wyniku prac podkomisji polsko-białoruskiej ds. współpracy przygranicznej w 2008 roku i nadal obowiązującego,


PRZECZYTAJ TAKŻE: Wzywamy polskie władze: Zakończcie ten horror, zachowajcie się wreszcie tak, jak należy


zwracam się z żądaniem wyjaśnienia:
* czy Straż Graniczna zwróciła się do komendanta białoruskiej Straży Granicznej o pozwolenie wejścia służb ratowniczych w celu udzielania pomocy tym spośród 32 migrantów, przebywających na granicy polsko-białoruskiej w Ustaszu Górnym (według informacji podawanych przez Straż Graniczną, po stronie białoruskiej), którzy znajdują się w poważnym zagrożeniu zdrowia,
* jeśli tak, kiedy zwróciła się i w jakiej formie (pisemnej, telefonicznej, przez e-mail),
* jaką otrzymała odpowiedź?

Wnioskowaną informację proszę przesłać na mój oraz na adresy kontakt@obywatelerp.orgbiuro@siecobywatelska.pl, redakcja@oko.press.

Z poważaniem
Magdalena Pecul-Kudelska

fot. Katarzyna Pierzchała

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Starsze opinie, komentarze, listy