Wokanda: prawo i co prawo znaczy?

Widziane z wnętrza sądowej sali prawo przestaje być abstrakcją. Kiedy służy obronie praw jednostki, staje się potrzebne jak powietrze do oddychania. Wiele jeszcze trzeba zrobić, by prawo stało się takim fundamentem ustroju, który potrafi podtrzymać demokrację. Będzie tak wówczas, gdy każda i każdy z nas będzie mógł przed sądem dochodzić nie tylko praw "politycznych", ale również "zwykłych" - w szkole, w szpitalu, w urzędzie.

Media są ważne

Nie ma "nielegalnych demonstracji". Nie ma "przepychanek z policją". Tych i wielu innych rzeczy nie wiedzą dzisiejsze media. Pomóż nam budować takie, z których opinia kształtuje "kulturę prawną". Niech się dzięki nim znajdzie odważny sędzia - obok tych bohatersko orzekających w sprawach politycznych - który zdecyduje o adopcji przez parę jednopłciową. Niech się znajdzie taki, który uzna, że ustrój polskiej szkoły skrajnie narusza konstytucyjną wolność zarówno nauczania jak indywidualnego rozwoju. Niech normą stanie się finansowa odpowiedzialność państwa za naruszenia prawa do zdrowia przez zatrute powietrze, do ochrony zdrowia przez zrujnowane szpitale. Media kształtują kulturę prawną. O ile same ją mają.
Wesprzyj nas

Wokanda: prawo i co prawo znaczy?

ObyPomoc opublikowała raport za styczeń 2021

Zapadło 6 wyroków nakazowych, które objęły 13 osób. Dwanaście spraw (28 osób) zostało umorzonych lub nie wszczęto postępowania. Jedna osoba została uznana za winną, ale sąd  odstąpił od wymierzenia kary, uniewinniona została jedna osoba za „gromadzenie” się w czasie epidemii – ObyPomoc opublikowała raport za styczeń 2021

Raport został sporządzony na podstawie informacji uzyskanych od osób zgłaszających się do grupy pomocy prawnej działającej przy Fundacji Wolni Obywatele RP. Obejmuje jedynie udokumentowane przypadki, w tym m. in.: przesłuchania w komisariatach i prokuraturze w charakterze podejrzanych lub świadków, wyroki nakazowe wydane na podstawie wniosków o ukaranie przygotowanych przez policję oraz postępowania prowadzone w oparciu o przepisy kodeksu karnego.

I tak w styczniu sądy wydały 6 wyroków nakazowych, które objęły 13 osób. Trzy wyroki (11 osób) były za protesty przeciwko skrajnej prawicy, dwa wyroki zapadły za akcje solidarnościowe (2 osoby), dwa wyroki za „gromadzenie się” w czasie epidemii (2 osoby) i jeden wyrok za inną akcję protestacyjną (1 osoba).


ZOBACZ TAKŻE: ECNL publikuje raport ObyPomocy oprześladowaniach w Polsce


12 spraw (obejmujących 28 osób) zostało umorzonych, odmówiono wszczęcia postępowania lub uniewinniono. Były to sprawy za protesty przeciwko skrajnej prawicy (1 sprawa, 2 osoby) i  za „gromadzenie się” w czasie epidemii (11 spraw, 26 osób)

1 osoba została uznana za winną, ale sąd odstąpił od wymierzenia kary. Sprawa dotyczyła protestów przeciwko skrajnej prawicy.

Za „gromadzenie się” w czasie epidemii 1 osoba została prawomocnie uniewinniona. Ale zapadły też dwa wyroki prawomocne skazujące (2 osoby). Dotyczyły protestu przeciwko skrajnej prawicy i protestu w obronie niezależności sądów.

Cały raport ObyPomocy TUTAJ.

O autorze

Poprzednio w Wokandzie

Prawo w internecie

Dane Google Trends - częstość wyszukiwania haseł o sądach odpowiada najwyraźniej wyłącznie użytkowym potrzebom. Im "bliżej ludzi", tym zainteresowanie większe...

Wspieraj obywatelskie media

Od mediów zależy poziom kultury prawnej społeczeństwa, ale także wśród sędziów.
Wesprzyj nas