Obywatele RP: Żądamy rozejmu w polskiej wojnie na czas kryzysu

Natychmiastowego ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, poddanego wszystkim rygorom konstytucyjnym, przesunięcia terminu prezydenckich wyborów, potwierdzenia konstytucyjnych gwarancji praw do roszczeń wobec państwa z tytułu poniesionych strat w wyniku ograniczenia praw w sytuacji zagrożenia – domagają się Obywatele RP. Apelują: – Żądamy rozejmu w polskiej wojnie na czas kryzysu

Oświadczenie w tej sprawie opublikowane zostało na stronie ruchu.

***

Do władzy, opozycji i współobywateli

W obliczu pandemii i nadchodzącej nieuniknienie również w Polsce fali zachorowań, sprawą kluczową staje się zaufanie obywateli do władz i służb państwa. Źle jest nie tylko z systemem ochrony zdrowia — obecnej władzy nie wierzy połowa Polaków. Są ku temu dobre powody. Piszemy jednak niniejsze nie po to, by na władzę narzekać, ale po to, by przynajmniej na czas śmiertelnego zagrożenia zapewnić warunki elementarnego ładu — niezwykle trudnego do utrzymania w normalnej kondycji kraju, a niemal niemożliwego w obecnym politycznym kryzysie.

Stan zagrożenia epidemicznego ogłoszono w Polscew sposób budzący znów te same, bardzo poważne zastrzeżenia co do zgodności tej regulacji z prawem, a w szczególności z Konstytucją RP. Troska o konstytucyjną praworządność schodzi w sytuacjach kryzysowych na plan dalszy i nie zajmuje uwagi przerażonych sytuacją obywateli. Jednak wiarygodność władz nabiera szczególnego znaczenia, kiedy trzeba się poddać rygorom kwarantanny i akceptować szereg innych, niezwykle dolegliwych ograniczeń.

W szczególności zastosowane przez PiS rozwiązanie nie zapewnia żadnych gwarancji obywatelom poszkodowanym w wyniku działań służb państwa — a zgodne z konstytucją ustawodawstwo o stanie wyjątkowym lub stanie klęski żywiołowej takie gwarancje tworzy.  Chodzi na przykład o ludzi tracących możliwość zarobkowania w wyniku kwarantanny, zamknięcia miejsc pracy, utrudnień w poruszaniu się, czy gromadzeniu się w miejscach publicznych.

Prowizoryczna i niekonstytucyjna regulacja o epidemii nie rodzi też żadnych konsekwencji co do ustroju, budzi natomiast podejrzenia co do rzeczywistych intencji rządzących. W stanach nadzwyczajnych, o których mówi Konstytucja RP, zakazane są wybory, zmiana prawa i ustroju państwa.

Tego wszystkiego stanowczo się domagamy. Żądamy wobec tego:

  1. Natychmiastowego ogłoszenia na całym terytorium Rzeczypospolitej stanu klęski żywiołowej, poddanego wszystkim rygorom konstytucyjnym.
  2. Natychmiastowego ogłoszenia przedłużenia kadencji obecnie urzędującego prezydenta i przesunięcia terminu wyborów. Moratorium powinno objąć również regulacje i decyzje dotyczące ustroju naczelnych organów państwa. Przedłużyć trzeba więc także kadencję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i zakazać dalszych zmian ustrojowych w sądownictwie i innych instytucjach państwa.
  3. Potwierdzenia konstytucyjnych gwarancji praw obywateli do roszczeń wobec państwa z tytułu strat poniesionych w wyniku ograniczenia praw w sytuacji zagrożenia.

Wzywamy parlamentarzystów i wszystkie siły polityczne do działań na rzecz realizacji tych trzech postulatów, które są minimalnym warunkiem rozejmu w politycznej wojnie, zawartego na czas kryzysu. To sprawa najwyższej wagi. Możemy mieć w Polsce do czynienia z dramatycznymi sytuacjami, w których np. lekarze ze wsparciem służb państwa będą zmuszeni decydować, komu udzielać pomocy wymagającej brakującego sprzętu, a komu nie. Ludzie działający w takich warunkach muszą dostać pełne wsparcie. Muszą być obdarzeni całkowitym zaufaniem — musimy wiedzieć z absolutną pewnością, że dla dobra wspólnego robią, co robić muszą.

Niech zatem nikomu nie przychodzi do głowy wykorzystywanie kryzysu dla politycznych korzyści. Dobrze znamy rozmiar niekompetencji obecnej władzy i ciężar jej przewin oraz zaniechań. Nie zmienimy jednak tej władzy z dnia na dzień. Musimy stworzyć warunki do maksymalnie sprawnego działania instytucji i służb państwa.

Oczekujemy, że decyzje zgodne z prawem i Konstytucją RP otrzymają po spełnieniu wymienionych tu warunków pełne i solidarne wsparcie wszystkich sił politycznych, wszystkich parlamentarzystów, a także wszystkich kandydatów w wyborach prezydenckich.

Żądamy rozejmu w polskiej wojnie na czas kryzysu.

Obywatele RP

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Głosy w dyskusji

Wybory najpóźniej za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Znaczenie „partyjnego programu”

Wygrane kampanie PiSu w praktyce uruchamiały spontaniczne działania oddolne (by użyć ukochanego słowa z czasów „Solidarności”) nie tylko działaczy partyjnych, ale bardziej zaangażowanych wyborców PiSu. Program najwyraźniej do nich przemawiał i zostawiał miejsce na włączenie się w akcję za własną partią.

Czytaj »
programy partyjne

Ile może być wart partyjny program?

Obywatele RP zadają fundamentalne pytania, bo polskie państwo trzeba przemyśleć na nowo, a wiarygodną politykę rozpoczyna wizja kształtująca się

Czytaj »