Walcie się, panowie! Obywatele RP złożyli autodonosy w prokuraturze

Przed godz. 15 grupa uczestników i sympatyków ruchu Obywatele RP złożyła autodonosy w siedzibie Prokuratora Generalnego przy Al. Ujazdowskich w Warszawie

Przyznawali się w nich, że nawoływali do protestów antyrządowych i w związku z tym powinni być objęci sankcjami z art. 165 kodeksu karnego. Przemawiający Paweł Kasprzak zwrócił uwagę, że to jeden z tych artykułów, które stosuje się przeciwko terrorystom.

Stosowanie tych artykułów wobec zwykłych obywateli pokazuje, że rząd jest gotów traktować obywateli jak terrorystów.


Autodonos do prokuratury:

Ja niżej podpisana(y) obywatel(ka) Rzeczpospolitej Polskiej oświadczam, że wielokrotnie wzywała(e)m innych do udziału w demonstracjach publicznych wbrew zaleceniom organów władzy i funkcjonariuszy służb państwa, które uważam za bezprawne i powodowane podłymi zamiarami. W świetle zaś doniesień o decyzjach Prokuratora Krajowego, p. Bogusława Święczkowskiego zawiadamiam niniejszym o możliwości popełnienia przeze mnie przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia wielu osób, tj. czynu opisanego w Art. 165 kk, zagrożonego karą więzienia do lat 8, a w niektórych przypadkach do lat 12.

Oświadczam również, że dołożę wszelkich możliwych dla mnie starań, by te swoje czyny powtarzać pomimo dalszych zakazów również wtedy, gdy zostaną one wprowadzone w trybie tym razem zgodnym z prawem i wciąż obowiązującą w Polsce konstytucją. Również w warunkach stanu nadzwyczajnego.

Uważam bowiem działania polskich władz za pozbawione związku z pandemicznym zagrożeniem kraju i w efekcie wzmagające to zagrożenie. Uważam także, że te działania służą wyłącznie pozbawieniu polskich obywateli praw publicznych i są dalszym ciągiem świadomej prowokacji wywołującej konflikt społeczny w warunkach pandemii, wobec której władze państwa pozostają bezczynne i która służy im wyłącznie za pretekst do kolejnych zamachów na obywatelskie prawa i konstytucyjny porządek polskiej demokracji.

„Prokuratora Krajowego, Bogusława Święczkowskiego, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Zbigniewa Ziobrę oraz Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Kamińskiego uważam za pospolitych gangsterów, którzy nie bacząc na zagrożenie państwa i jego obywateli realizują własne, podłe zamiary – a ponieważ niniejszemu oświadczeniu nadaję charakter publiczny, informuję prokuraturę również o tym, że jest moją w pełni świadomą intencją znieważenie zarówno wymienionych wyżej osób, jak i konstytucyjnych organów państwa, w których pełnią funkcję i którym przewodzą, czym z kolei wyczerpuję znamiona czynu określonego w Art. 226 kk i zagrożonego karą pozbawienia wolności do roku lub lat dwóch zależnie od kwalifikacji czynu. W ramach tego samego czynu oraz w geście solidarności z protestującymi dziś kobietami trzem wymienionym osobom oraz patronującemu im wicepremierowi Kaczyńskiemu oświadczam również: Walcie się, panowie!

W oczekiwaniu konsekwencji i urzędowego postępowania,


podpis, dane

O autorze

3 thoughts on “Walcie się, panowie! Obywatele RP złożyli autodonosy w prokuraturze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Głosy w dyskusji

Wybory już za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Znaczenie „partyjnego programu”

Wygrane kampanie PiSu w praktyce uruchamiały spontaniczne działania oddolne (by użyć ukochanego słowa z czasów „Solidarności”) nie tylko działaczy partyjnych, ale bardziej zaangażowanych wyborców PiSu. Program najwyraźniej do nich przemawiał i zostawiał miejsce na włączenie się w akcję za własną partią.

Czytaj »