Opozycja uliczna dziękuje dr Hannie Machińskiej

Opozycja uliczna odwiedziła w środę w biurze RPO dr Hannę Machińską , by jej podziękować za wszystko, co robiła pełniąc przez pięć lat funkcję zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich

7 grudnia Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwolnił doktor Hannę Machińską z obowiązków zastępcy RPO. Funkcję tę pełniła od 2017 roku. Wcześniej, w latach 1991-2017, była dyrektorką Biura Rady Europy w Warszawie.

Wiącek zwolnił ją, choć dr Machińska posiada ogromne doświadczenie we wdrażaniu do polskiego porządku prawnego europejskich standardów prawnych, w tym ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Była zaangażowana w walkę z ksenofobią i nietolerancją. Działała na rzecz praw migrantów, co było szczególnie widoczne podczas kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Apel o przywrócenie jej na pełnione dotąd stanowisko podpisało ponad 6 tys. osób, a w środę opozycja uliczna przyszła jej podziękować.Laudacja na cześć dr Hanny Machińskiej

Hanna Machińska, osoba godna najwyższych zaszczytów, jest wszędzie tam, gdzie prawa i wolności obywateli są naruszane. Zawsze z ludźmi potrzebującymi pomocy, działając siłą autorytetu Rzecznika Praw Obywatelskich reagowała na wszelkie przejawy nadużywania władzy.

Swoją aktywnością na granicy polsko-białoruskiej upominała się o prawa migrantów, uchodźców a także tych aktywistów, którzy nie obawiając się represji ze strony reżimowej władzy, udzielali pomocy ofiarom pusch- backu.

Niezłomna i nieustępliwa, z determinacją broni Człowieka, jego praw do wolności, do obrony, do demonstracji, do orientacji seksualnej…. Wyrażamy głęboką wdzięczność za Pani działalność publiczną w obronie praw i wolności obywatelskich.

Właśnie takiej postawy oczekujemy ze strony Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, szczególnie gdy Polacy i Polska pogrążona jest w głębokim kryzysie wartości, dominacji rządów autorytarnych. Dr Hanna Machińska była i jest zawsze tam, gdzie potrzebujemy pomocy, jej wiedzy prawniczej, jej autorytetu, wreszcie, a może przede wszystkim – jej poświęcenia i serca…..

Kłaniamy się nisko, dziękujemy za Pani wrażliwość, za Pani obecność na komisariatach, na granicy, na demonstracjach, w zakładach karnych, aresztach śledczych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach dla cudzoziemców.

Po prostu…. Dziękujemy !!!!

Opozycja Uliczna
Warszawa, 21.12.2022

Zdjęcia: Facebook/Renata Zawadzka-Ben Dor

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Głosy w dyskusji

Wybory już za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Znaczenie „partyjnego programu”

Wygrane kampanie PiSu w praktyce uruchamiały spontaniczne działania oddolne (by użyć ukochanego słowa z czasów „Solidarności”) nie tylko działaczy partyjnych, ale bardziej zaangażowanych wyborców PiSu. Program najwyraźniej do nich przemawiał i zostawiał miejsce na włączenie się w akcję za własną partią.

Czytaj »