Wokanda: prawo i co prawo znaczy?

Widziane z wnętrza sądowej sali prawo przestaje być abstrakcją. Kiedy służy obronie praw jednostki, staje się potrzebne jak powietrze do oddychania. Wiele jeszcze trzeba zrobić, by prawo stało się takim fundamentem ustroju, który potrafi podtrzymać demokrację. Będzie tak wówczas, gdy każda i każdy z nas będzie mógł przed sądem dochodzić nie tylko praw "politycznych", ale również "zwykłych" - w szkole, w szpitalu, w urzędzie.

Media są ważne

Nie ma "nielegalnych demonstracji". Nie ma "przepychanek z policją". Tych i wielu innych rzeczy nie wiedzą dzisiejsze media. Pomóż nam budować takie, z których opinia kształtuje "kulturę prawną". Niech się dzięki nim znajdzie odważny sędzia - obok tych bohatersko orzekających w sprawach politycznych - który zdecyduje o adopcji przez parę jednopłciową. Niech się znajdzie taki, który uzna, że ustrój polskiej szkoły skrajnie narusza konstytucyjną wolność zarówno nauczania jak indywidualnego rozwoju. Niech normą stanie się finansowa odpowiedzialność państwa za naruszenia prawa do zdrowia przez zatrute powietrze, do ochrony zdrowia przez zrujnowane szpitale. Media kształtują kulturę prawną. O ile same ją mają.
Wesprzyj nas

Wokanda: prawo i co prawo znaczy?

Policja przekroczyła uprawnienia. Obywatele RP składają zawiadomienie do prokuratury

Obywatele RP złożyli zawiadomienie do prokuratury w sprawie działań policji  1 sierpnia 2020 r. Uważają, że doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy, którzy zatrzymali pokojowych uczestników zgromadzenia zorganizowanego przez ORP

Pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego od godziny „W”, przedstawiciele ruchu zostali brutalnie usunięci z placu, kiedy do niego dochodził przemarsz nacjonalistów – argumentują Obywatele RP. Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północzłożyło14 działaczy ruchu.

„Uważamy, że przewodniczący zgromadzenia „IX Marsz Powstania Warszawskiego”, organizowanego przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Roty Marszu Niepodległości,wiedział, że znajdujący się na pl. Krasińskich Obywatele RP nie naruszają przepisów ustawy. Jednak przekroczył przewidziane w prawie o zgromadzeniach uprawnienia, bo zażądał opuszczenia zgromadzenia przez Obywateli RP, a następnie zwrócił się o wyegzekwowanie tego polecenia do funkcjonariuszy policji, którzy wykonali bezprawne żądanie” – piszą Obywatele RP na swojej stronie.


ZOBACZ TAKŻE: Jakie mamy prawa, gdy zatrzymuje nas policja


Ich zdaniem, funkcjonariusze policji dopuścili się przestępstwa, ponieważ przekroczyli swoje uprawnienia naruszając przepisy art. 19 ust. 5 ustawy Prawo o zgromadzeniach, art. 5, art. 14 ust. 1 w zw. z art. 11 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, art. 45 §1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zw z. art. 31 ust. 2, 32 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonali bezprawne żądanie przewodniczącego zgromadzenia „IX Marsz Powstania Warszawskiego”, by pokrzywdzeni opuścili Plac Krasińskich Użyli wobec nich siły fizycznej, dokonali nielegalnego i niezasadnego zatrzymania pokrzywdzonych, czym działali na szkodę interesu prywatnego pokrzywdzonych.

O autorze

Poprzednio w Wokandzie

Prawo w internecie

Dane Google Trends - częstość wyszukiwania haseł o sądach odpowiada najwyraźniej wyłącznie użytkowym potrzebom. Im "bliżej ludzi", tym zainteresowanie większe...

Wspieraj obywatelskie media

Od mediów zależy poziom kultury prawnej społeczeństwa, ale także wśród sędziów.
Wesprzyj nas