klimat

Horror w Australii i stan umysłów

Polecam stronom ideowej wojny o klimat spojrzenie globalne. Nie wiem, czy wynika z niego, że Australia to drobiazg w stosunku np. do Afryki Równikowej. Po prostu brak mi danych. Obraz nie wystarczy. Trzeba pracy i wiedzy ekspertów