Mariusz Kamiński

Wielki „sukces” MSW

Statystyki na stronie Komendy Głównej Policji nie były aktualizowane od 2018, albo nawet 2017 roku. Tabele o przestępczości zniknęły z zakładek Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Nawet dane GUS kończą się na 2018 roku

Mariusz Kamiński, cudotwórca destrukcji

Objęcie funkcji ministra spraw wewnętrznych to nie tylko zaszczyt i poszerzenie obszaru władzy. To także poważny obowiązek wobec obywateli. Milczenie ministra wobec sytuacji w Koninie może świadczyć o tym, że nie bardzo go obchodzi sytuacja w policji