Marsz Niepodległości

Obywatele złożyli zażalenie na działania policji

Powtórzył się scenariusz z lat ubiegłych. Policja chroniła „Marsz Niepodległości” nie zauważając masowego użycia zakazanych środków pirotechnicznych, co samo w sobie powinno stanowić powód utraty ochrony prawnej dla marszu i jego rozwiązanie