Wokanda: prawo i co prawo znaczy?

Widziane z wnętrza sądowej sali prawo przestaje być abstrakcją. Kiedy służy obronie praw jednostki, staje się potrzebne jak powietrze do oddychania. Wiele jeszcze trzeba zrobić, by prawo stało się takim fundamentem ustroju, który potrafi podtrzymać demokrację. Będzie tak wówczas, gdy każda i każdy z nas będzie mógł przed sądem dochodzić nie tylko praw "politycznych", ale również "zwykłych" - w szkole, w szpitalu, w urzędzie.

Media są ważne

Nie ma "nielegalnych demonstracji". Nie ma "przepychanek z policją". Tych i wielu innych rzeczy nie wiedzą dzisiejsze media. Pomóż nam budować takie, z których opinia kształtuje "kulturę prawną". Niech się dzięki nim znajdzie odważny sędzia - obok tych bohatersko orzekających w sprawach politycznych - który zdecyduje o adopcji przez parę jednopłciową. Niech się znajdzie taki, który uzna, że ustrój polskiej szkoły skrajnie narusza konstytucyjną wolność zarówno nauczania jak indywidualnego rozwoju. Niech normą stanie się finansowa odpowiedzialność państwa za naruszenia prawa do zdrowia przez zatrute powietrze, do ochrony zdrowia przez zrujnowane szpitale. Media kształtują kulturę prawną. O ile same ją mają.
Wesprzyj nas

Wokanda: prawo i co prawo znaczy?

Wyroki nakazowe za udział w demonstracjach. Stowarzyszenia sędziów odpowiadają Obywatelom RP

Poinformujemy naszych członków o zauważonym przez Was problemie. Postaramy się przynajmniej zminimalizować szkody, które może przynieść zbyt pochopne i tym samym błędne stosowanie przepisów zezwalających na karne ściganie i karanie obywateli broniących w naszym wspólnym interesie demokracji, Konstytucji i praw podstawowych – napisało Stowarzyszenie Sędziów „Themis” do Obywateli RP

Tadeusz Jakrzewski i Paweł Kasprzak, dwóch uczestników ruchu Obywatele RP, zdecydowało się odbyć karę więzienia (zamiast uiszczenia grzywny) w proteście przeciwko wyrokom nakazowym, które sądy wydają na uczestników demonstracji.

W sprawie takich wyroków Obywatele RP skierowali również list do stowarzyszeń sędziowskich: Iustitii, Themis oraz Forum Współpracy Sędziów. – Tak, jak nie milczeliśmy broniąc przez ostatnie lata niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie możemy milczeć widząc niepokojącą i niezgodną z prawem praktykę wydawania wyroków nakazowych – napisali.  

Obywatele RP: – Wadliwie stosowane postępowanie nakazowe jest naruszeniem prawa do rzetelnego procesu. Niemal zawsze, gdy obwiniony nie przyjmuje nałożonego nań przez policjanta mandatu, sąd wydaje wyrok nakazowy wyłącznie na podstawie wersji przedstawionej przez policję. Wiecie przecież, że żadna z tych spraw nie jest ani oczywista, ani bezsporna. Wiecie, bo rozpoznajecie te sprawy rzetelnie po wniesieniu sprzeciwów. (…)

Konsekwencją pochopnie wydawanych wyroków nakazowych mogą być, są i z pewnością coraz częściej będą przypadki pozbawienia wolności ludzi broniących praw podstawowych. To samo spotykać będzie innych, których policyjny system skrzywdzi bez politycznego kontekstu. Bez procesu i bez możliwości obrony.


Od wszystkich sędziowskich stowarzyszeń Obywatele RP otrzymali odpowiedzi z obietnicą uczulenia sędziów na tę kwestię, a Forum Współpracy Sędziów podjęło specjalną uchwałę w tej sprawie.

Również zauważyliśmy, że sądy zbyt często w opisanej przez Was procedurze, wydają wyroki nakazowe, bezzasadnie uznając, że okoliczności popełnienia czynu i wina sprawcy nie budzą wątpliwości – napisało do Obywateli RP Stowarzyszenie Sędziów „Themis”. – Macie też państwo rację, że jest to problem na razie rzadki, mając na uwadze tysiące wydawanych w tym trybie wyroków,ale już obecnie jawiący się jako problem ważny i systemowy.(…) Sędziwie, jak i obywatele, przez lata funkcjonowali w atmosferze pewności prawa i poszanowania dla Konstytucji. Nie mieliśmy do czynienia z takimi atakami rządzących na sądownictwo i instytucje demokratyczne, czego również jesteśmy ofiarami i czego konsekwencje razem z Wami ponosimy. Obecnie,jak słusznie Państwo podnosicie, należy w sposób szczególnie uważny weryfikować materiał dowodowy składany do sądów przez policję. Policja niestety, często w sposób oczywiście niezgodny z prawem, jest wykorzystywana do walki politycznej z obywatelami, którzy na przykład protestują swój sprzeciw wobec rządzących.Jako sędziowie nie mieliśmy dotąd do czynienia z aż taką liczbą naruszeń praworządności.(…)Stowarzyszenie Sędziów „Themis” zapewnia, że poinformuje swoich członków o zauważonym przez Obywateli RP problemie. Postara się przynajmniej zminimalizować szkody, które może przynieść zbyt pochopne i tym samym błędne stosowanie przepisów zezwalających na karne ściganie i karanie obywateli, jak Państwo, broniących przecież w naszym wspólnym interesied emokracji, Konstytucji i praw podstawowych 

O autorze

Poprzednio w Wokandzie

Prawo w internecie

Dane Google Trends - częstość wyszukiwania haseł o sądach odpowiada najwyraźniej wyłącznie użytkowym potrzebom. Im "bliżej ludzi", tym zainteresowanie większe...

Wspieraj obywatelskie media

Od mediów zależy poziom kultury prawnej społeczeństwa, ale także wśród sędziów.
Wesprzyj nas