Obywatelska telewizja – nasze programy

Muzyk dżemu się chwyta

Do audycji Ostrego w Antyradiu, napisał słuchacz, że zespół Dżem sprzedaje na swojej stronie, nie tylko płyty i koszulki zespołu, ale także dżem…