Adam Bodnar

Mały Książę do aresztu!

Człowiek, który wniósł pod obrady Rady Wydziału Prawa UW uchwałę potępiającą prof. Adama Bodnara za słowa po przyjęcie nagrody w Getyndze od Federalnego…