prawo

Stan nienadzwyczajny

Ustawa o zwalczaniu koronawirusa wprowadza właściwie te same ograniczenia dla obywateli i te same uprawnienia dla organów państwa (w tym policji i sił zbrojnych) co ustawy o stanie wyjątkowym i klęski żywiołowej