Z sądu

Warto stawiać opór. Pokojowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia umorzył postępowanie przeciwko Wojciechowi Kinasiewiczowi. Stwierdził, iż czyny obwinionego nie zawierają…