Pawłowski

Exit, ale nie Pol

Polska to dziwny kraj. Obecny rząd, to najbardziej eurosceptyczny rząd od 2005 roku. Nie ukrywa on ani przed swoimi wyborcami,…

Gdzie jest Polska?

Na to pozornie proste pytanie odpowiedź wydaje się oczywista: W Europie, w XXI wieku. Ta odpowiedź wydaje się być…

Concertina nas połączy

Dla tych, którzy nie wiedzą, że są zorientowani: concertina to rodzaj zasieków z drutu kolczastego. Zasieki z drutu ostrzowego, zwanego też…